nr 1.2022 (58)

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

 

autor: dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Strategia żywieniowa u krytycznie chorej ciężarnej poddawanej terapii żylno-żylnej oksygenacji pozaustrojowej z powodu zapalenia płuc w przebiegu infekcji wirusem Sars-Cov-2


Share

Strategia żywieniowa u krytycznie chorej ciężarnej poddawanej terapii żylno-żylnej oksygenacji pozaustrojowej z powodu zapalenia płuc w przebiegu infekcji wirusem Sars-Cov-2

Nutritional strategy in a critically ill pregnant woman undergoing venovenous extracorporeal membrane oxygenation due to pneumonia associated with SARS-CoV-2 infection

Autor: 

Paweł Kutnik, Mirosław Czuczwar
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

DOI: 10.12872/PZK-1-2022-1-PL

Czytaj więcej...

Nutritional strategy in a critically ill pregnant woman undergoing venovenous extracorporeal membrane oxygenation due to pneumonia associated with SARS-CoV-2 infection


Share

 

Nutritional strategy in a critically ill pregnant woman undergoing venovenous extracorporeal membrane oxygenation due to pneumonia associated
with SARS-CoV-2 infection

 

Author: Paweł Kutnik, Mirosław Czuczwar

II Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Medical University of Lublin

DOI: 10.12872/PZK-4-2022-1-EN

Czytaj więcej...

Ocena zmian diety doustnej pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego


Share

Ocena zmian diety doustnej pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego

Evaluation of changes in oral diet in patients during oncological treatment

Karolina Błędowska1, Marcin Folwarski2*, Magdalena Maciejewska-Cebulak3

1 Gdański Uniwersytet Medyczny. Polska
2 Katedra Żywienia Klinicznego. Gdański Uniwersytet Medyczny. Polska
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Zdrowia
* Autor korespondencyjny

 

10.12872/PZK-1-2022-2-PL

 

Czytaj więcej...

Evaluation of changes in oral diet in patients during oncological treatment


Share

Evaluation of changes in oral diet in patients during oncological treatment

Karolina Błędowska1, Marcin Folwarski2*, Magdalena Maciejewska-Cebulak3

1 Medical University of Gdansk. Poland
2 Department of Clinical Nutrition. Medical University of Gdansk. Poland
3 WSB University in Gdansk, Faculty of Health
* Corresponding author

 

10.12872/PZK-1-2022-2-EN

 

Czytaj więcej...

Żywienie dojelitowe (EN) vs żywienie pozajelitowe (PN). Z perspektywy gastroenterologa


Share

Żywienie dojelitowe (EN) vs żywienie pozajelitowe (PN). Z perspektywy gastroenterologa


Enteral nutrition (EN) vs parenteral nutrition (PN) from a gastroenterologist’s perspective


Dorota Mańkowska-Wierzbicka1,2

1 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Szpital im. Heliodora Święcickiego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

 

DOI: 10.12872/PZK-1-2022-3-PL

 

Czytaj więcej...

Żywienie dojelitowe. Przegląd rekomendacji i wskazań do stosowania diet polimerycznych i diet hydrolizowanych


Share

Żywienie dojelitowe. Przegląd rekomendacji i wskazań do stosowania diet polimerycznych i diet hydrolizowanych

Review of the recommendations and indications for using polymeric and hydrolysed formulas

Dorota Mańkowska-Wierzbicka1,2


1 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Szpital im. Heliodora Święcickiego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

DOI: 10.12872/PZK-1-2022-4-PL

 

Czytaj więcej...

Czy różnorodność ma znaczenie? Wpływ błonnika na mikrobiotę. Zastosowanie mieszanin błonnika w dietach przemysłowych


Share

Czy różnorodność ma znaczenie? Wpływ błonnika na mikrobiotę. Zastosowanie mieszanin błonnika w dietach przemysłowych


Does diversity matter? The influence of fiber on the microbiota. Use of dietary fiber mixtures in industrial diets

Anna Gudan, Ewa Stachowska*
Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM
* Autor korespondencyjny

DOI: 10.12872/PZK-1-2022-5-PL

 

Czytaj więcej...

Komentarz do artykułu „Korzystny wpływ doustnych preparatów odżywczych na skład ciała i parametry biochemiczne u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii pooperacyjnej: analiza Propensity Score Matching”


Share

Komentarz do artykułu „Korzystny wpływ doustnych preparatów odżywczych na skład ciała i parametry biochemiczne u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii pooperacyjnej: analiza Propensity Score Matching”

Komentarz do artykułu: Grupińska J, Budzyń M, Maćkowiak K, Brzeziński JJ, Kycler W, Leporowska E, Gryszczyńska B, Kasprzak MP, Iskra M, Formanowicz D. Beneficial Effects of Oral Nutritional Supplements on Body Composition and Biochemical Parameters in Women with Breast Cancer Undergoing Postoperative Chemotherapy: A Propensity Score Matching Analysis. Nutrients. 2021 Oct 10;13(10):3549


Dr n med. Michał Jankowski

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

DOI: 10.12872/PZK-1-2022-6-PL

 

Czytaj więcej...

XII Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie kliniczne w praktyce”, Gdynia 23.04.2022

Share
 

XII Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie kliniczne w praktyce”
Gdynia 23.04.2022

Sprawozdanie oraz streszczenia wykładów

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support