nr 4/5.2013 - grudzień

Z życia Towarzystwa

Share

 

Z życia Towarzystwa

autorzy: dr hab. med. Stanisław Kłęk 

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz - Wspomnienie pośmiertne 1

Share

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz - Wspomnienie pośmiertne 1

Prof. dr r hab. n. med. Marek Pertkiewicz - obituary 1

autorzy: Prof . dr hab. med. Bruno Szczygieł

 

Czytaj więcej...

Dojelitowe żywienie immunomodulujące: stan wiedzy w 2013 roku.

Share

Dojelitowe żywienie immunomodulujące:  stan wiedzy w 2013 roku.

Enteral nutrition immunomodulatory: state of the art in 2013.

 

autorzy: dr hab. med. Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz - Wspomnienie pośmiertne 2

Share

Prof. dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz - Wspomnienie pośmiertne 2

Prof. dr r hab. n. med. Marek Pertkiewicz - obituary 2

 

autorzy: Małgorzata Łyszkowska

 

Czytaj więcej...

Skuteczne leczenie żywieniowe: problem pokrycia zapotrzebowania oraz rozpoczęcia interwencji.

Share

Skuteczne leczenie żywieniowe: problem pokrycia zapotrzebowania oraz rozpoczęcia interwencji.

Effective nutritional therapy: the problem of covering demand and the start of the intervention.

 

autorzy: Stanisław Kłęk, Marek Olewiński

Czytaj więcej...

Znaczenie posiłków uzupełniających dietę szpitalną u osób starszych w trakcie hospitalizacji.

Share

Znaczenie posiłków uzupełniających dietę szpitalną u osób starszych w trakcie hospitalizacji.

The role of meals supplementing hospital diet in elderly hospitalized patients.

autorzy: Elżbieta Gabrowska, Mikołaj Spodaryk

Czytaj więcej...

Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych.

Share

Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych.

Anthropometric assessment of nutritional status in the elderly.

autorzy: Mikołaj Spodaryk, Elżbieta Gabrowska 

Czytaj więcej...

Częstość uogólnionych zakażeń odcewnikowych u dzieci żywionych pozajelitowo w zależności od miejsca realizacji leczenia żywieniowego.

Share

Częstość uogólnionych zakażeń odcewnikowych u dzieci żywionych pozajelitowo w zależności od miejsca realizacji leczenia żywieniowego.

Prevalence of generalized catheter-related infections in children on parenteral nutrition depending on site of nutritional treatment administration.

autorzy: Justyna Laskowska, Mikołaj Spodaryk, Julita Pabisek-Miernik, Kamila Płachno

Czytaj więcej...

Emulsje tłuszczowe oparte na oliwie z oliwek w żywieniu pozajelitowym: skuteczny partner w leczeniu.

Share

Emulsje tłuszczowe oparte na oliwie z oliwek w żywieniu pozajelitowym: skuteczny partner w leczeniu.

Fat emulsions based on olive oil in parenteral nutrition: an effective partner in the treatment.

autorzy: Stanisław Kłęk, Marek Olewiński, Kinga Szczepanek

Czytaj więcej...

Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?

Share

Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?

The amendment of standards of nutrition. What's new in practice?

autorzy: Dorota Szostak-Węgierek

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Intensywna opieka.

Share

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Intensywna opieka.

ESPEN guidelines on enteral nutrition: intensive care.

autorzy: K.G. Kreymann, M.M. Berger, N.E.P. Deutz, M. Hiesmayr, P. Jolliet, G. Kazandjiev, G. Nitenberg, G. van den Berghe, J. Wernerman, DGEM:** C. Ebner, W. Hartl, C. Heymann, C. Spies

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support