nr 1.2015 - marzec

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Analiza stanu odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 6 do 10 lat w mieście Piekary Śląskie.

Share

Analiza stanu odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 6 do 10 lat 
w mieście Piekary Śląskie.

Analysis of the nutritional status and eating disorders among school children aged 6 to 10 years in Piekary Śląskie.

autorzy: Paweł Jonczyk1, Dariusz Kajdaniuk2

1STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

2Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Marek

 

Czytaj więcej...

Podaż aminokwasów w żywieniu pozajelitowym nie zwiększa ryzyka uszkodzenia mózgu związanego z obecnością glutaminianu.

 

Share


Podaż aminokwasów w żywieniu pozajelitowym nie zwiększa ryzyka uszkodzenia mózgu związanego z obecnością glutaminianu.

The supply of amino acids in parenteral nutrition does not increase the risk of brain damage associated with the presence of glutamate.

autorzy: Stanisław Kłęk1, Wiesława Łysiak-Szydłowska2

1Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina

2Wydział Nauk o Zdrowiu, Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyn oraz Katedra Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, GUMed, Gdańsk

Czytaj więcej...

Leczenie żywieniowe w praktyce – pytania do eksperta.


Share

Leczenie żywieniowe w praktyce – pytania do eksperta.

Nutritional therapy in practice - questions to the expert.

autor: Stanisław Kłęk1

1Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina

Czytaj więcej...

Niedożywienie szpitalne - 50 lat później.

Share

Niedożywienie szpitalne - 50 lat później.

Hospital malnutrition – 50 years later.

autorzy: Bruno Szczygieł,1 Anna Ukleja1

1Z Zakładu Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownik: dr hab. Dorota Szostak – Węgierek

Czytaj więcej...

Ocena stanu odżywienia, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze z uwzględnieniem osób starszych.

Share

Ocena stanu odżywienia, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze z uwzględnieniem osób starszych.

Assessment of nutritional status, dietary nutrient and energy requirements in elderly.

autorzy: Edyta Ożga, Sylwia Małgorzewicz1

1Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Żywienia Klinicznego Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj więcej...

Częstotliwość i znaczenie błędów związanych z żywieniem pozajelitowym (ŻP) noworodków.

Share

Częstotliwość i znaczenie błędów związanych z żywieniem pozajelitowym (ŻP) noworodków.

The frequency and significance of errors related to parenteral nutrition (PN) in neonates.


autorzy:
 Magdalena Piętka,1 Justyna Zamarska,2 Witold Brniak,1 Dominika Stępska,1 Stanisław Kłęk3

1Apteka Szpitalna, Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie

2Apteka Szpitalna, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Kardiologia i Pulmonologia. (2)

Share

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Kardiologia i Pulmonologia.

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Cardiology and Pulmonology.

autorzy: S.D. Ankeraa, M. Johnbb, P.U. Pedersencc, C. Ragusodd, M. Cicoiraee, E. Dardaiff, A. Lavianogg, P. Ponikowskihh, A.M.W.J. Scholsii, DGEM:$$H.F. Becker, M. Böhm, F.M. Brunkhorst, C. Vogelmeier

aDivision of Applied Cachexia Research, Department of Cardiology, Charite-Universitatsmedizin Berlin, CVK, Berlin, Germany

bDepartment of Cardiology, Pulmonology und Angiology, Charite-Universitatsmedizin Berlin, CCM, Berlin, Germany

cThe Heart Center, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

dNutrition Clinique, Hopital Cantonal, Geneve, Switzerland

eSection of Cardiology, Department of Biomedical and Surgical Sciences, University of Verona, Verona, Italy

fDepartment of Anaesthesia and Intensive Care, St. Stephen Hospital, Budapest, Hungary

gDepartment of Clinical Medicine, University, La Sapienza’’ di Roma, Roma, Italy

hCardia Department, Military Hospital, Wroclaw, Poland

 iDeparment of Respiratory Medicine, University Hospital Maastricht, Maastricht, The Netherlands

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support