nr 3.2011 - wrzesień

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: onkologia

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: onkologia

ESPEN Guidelines on parenteral nutrition: Non-surgical oncology

 

autorzy: F. Bozzetti, J. Arends, K. Lundholm, A. Micklewright, G. Zurcher, M. Muscaritoli

 

Ocena nawyków żywieniowych chorych na nadciśnienie tętnicze

Ocena nawyków żywieniowych chorych na nadciśnienie tętnicze

Assessment of dietary habits of patients with hypertension

 

autorzy: Paulina Borek, Anna Dardzińska

 

Stany ostre w chirurgii onkologicznej – aktualne zasady postępowania, rola oraz miejsce terapii żywieniowej

Stany ostre w chirurgii onkologicznej – aktualne zasady postępowania, rola  oraz miejsce terapii żywieniowej

Emergency states in surgical oncology – current approach and role and the place of artificial nutrition

 

autor: Andrzej W. Szawłowski

 

Choroba nowotworowa a metabolizm

Choroba nowotworowa a metabolizm

Neoplastic disease and metabolism

 

autorzy: Joanna Krawczyk, Teresa Korta, Leszek Kraj

 

Interwencja żywieniowa w powikłanej chorobie Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku. Część I – leczenie podczas hospitalizacji

Interwencja żywieniowa w powikłanej chorobie Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku. Część I – leczenie podczas hospitalizacji

Nutritional support in intricate Crohn’s disease – case report. Part I – treatment during hospitalization

 

autorzy: Krzysztof Figuła, Tomasz Kowalczyk, Jan Kulig

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support