nr 2.2015 - czerwiec

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż węglowodanów, aminokwasów i lipidów

Share

Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż węglowodanów, aminokwasów i lipidów

Analysis of nutrient supply of preterm infants with Extremely Low Birth Weight – the supply of carbohydrates, amino acids and lipids


autorzy: Anna Aftyka,1 Ilona Rozalska – Walaszek,2  Witold Lesiuk2

1Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

Czytaj więcej...

Stan odżywienia a powikłania pooperacyjne u pacjentów z rakiem żołądka z zastosowanym żywieniem dojelitowym immunomodulującym

Share

Stan odżywienia a powikłania pooperacyjne u pacjentów z rakiem żołądka z zastosowanym żywieniem dojelitowym immunomodulującym

Nutritional status and postoperative complications in gastric cancer patiens


autorzy: Lucyna Ścisło1, Stanisław Kłęk2, Elżbieta Walewska1, Antoni M. Szczepanik3, Antoni Czupryna3, Jan Kulig3

1Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

2Szpital Specjalistyczny w Skawinie im. S. Dudricka

3Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM

Czytaj więcej...

Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?

Share

Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?

Are the water and electrolyte disorders the first symptom of dysphagia and the need for home enteral nutrition in geriatric patients?

autorzy: Katarzyna Różycka1*, Marlena Jakubczyk1, Kinga Kupczyk1, Marzena Panfil1, Jadwiga Główczewska2,

Kornelia Kędziora-Kornatowska2

1*SKN Żywienia Klinicznego przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Czytaj więcej...

Towards a mechanistic understanding of immunonutrition.

Share

Towards a mechanistic understanding of immunonutrition.

 

autorzy: Juan B. Ochoa Gautier, MD, FACS 1

1K. Chirurgii Ogólnej i Transplantologii CM UMK

Czytaj więcej...

Kacheksja – nowe możliwości leczenia

 

Share


Kacheksja – nowe możliwości leczenia

Cachexia – new therapeutic options


autorzy: Jolanta Anna Dardzińska1, Sylwia Małgorzewicz1

1Katedra Żywienia Klinicznego Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: Dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz

Czytaj więcej...

Wpływ emulsji tłuszczowych na układ immunologiczny

 

Share


Wpływ emulsji tłuszczowych na układ immunologiczny

Influence of lipid emulsions on immunological system

 

autorzy: Małgorzata Łyszkowska

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

Czytaj więcej...

Skuteczne leczenie w warunkach domowych pacjenta z jatrogenną przetoką żołądkową powstałą w wyniku wymiany PEG

Share

Skuteczne leczenie w warunkach domowych pacjenta z jatrogenną przetoką żołądkową powstałą w wyniku wymiany PEG

Effective treatment of iatrogenic gastric fistula formed after the replacement of PEG


autorzy:
 Janusz Sznajder¹, Marta Ślefarska-Wasilewska²

1Poradnia Żywieniowa “Nutrimed” Górny Śląsk

2Poradnia Żywieniowa “Nutrimed” Górny Śląsk Kierownik Poradni mgr Dorota Pawłowska

 

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: w kardiologii i pulmonologii

Share

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: w kardiologii i pulmonologii

ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: On Cardiology and Pneumology

 
autorzy: S.D. Ankeraa, A. Lavianobb, G. Filippatoscc, M. Johndd, A. Paccagnellaee, P. Ponikowskiff, A.M.W.J. Scholsgg

aDepartment of Cardiology, Charite´-Universita¨tsmedizin, Berlin, Germany

bDepartment of Clinical Medicine, University La Sapienza, Rome, Italy

cDepartment of Cardiology, Athens University Hospital Attikon, Athens, Greece

dDepartment of Cardiology Pulmonology & Angiology, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany

eDepartment of Medicine, Nutritional Service, Treviso Healthcare Authority, Italy

fCardiac Department, Military Hospital, Wroclaw, Poland

gDepartment of Respiratory Medicine, University Hospital, Maastricht, The Netherlands

Czytaj więcej...

Streszczenia wystąpień uczestników XVII Zjazdu i XXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Share

Streszczenia wystąpień uczestników XVII Zjazdu i XXIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Jachranka 11-13 czerwca 2015

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support