nr 4.2015 - grudzień

WSTĘPNIAK

 

Share

Wstępniak

autor: dr hab. med. Stanisław Kłęk 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Analiza stężenia witaminy B1 u pacjenta z charakterystycznym objawami zespołu Wernickiego-Korsakowa podczas wdrażania żywienia pozajelitowego – opis przypadku

Share

Analiza stężenia witaminy B1 u pacjenta z charakterystycznym objawami zespołu Wernickiego-Korsakowa podczas wdrażania żywienia pozajelitowego – opis przypadku

Analysis of serum and urine levels of thiamine in patient presenting typical signs and symptoms of Wernicke-Korsakoff syndrome during parenteral nutrition – a case report

Autorzy: Jacek Szopiński2, Paweł Jakubczyk3, Lech Anisimowicz4, Krzysztof Kusza1,5

1*SKN Żywienia Klinicznego przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UMK

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UMK

2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii, CM UMK

3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

4 Klinika Kardiochirurgii, CM UMK

5 Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, UM w Poznaniu Oznaczanie tiaminy w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki ( NN 403 133040)

Czytaj więcej...

EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) – największe prospektywne badanie kohortowe oceniające wpływ wieloczynnikowy na wystąpienie poszczególnych nowotworów i chorób przewlekłych. Część I. Metodologia badania

Share

EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) – największe prospektywne badanie kohortowe oceniające wpływ wieloczynnikowy na wystąpienie poszczególnych nowotworów i chorób przewlekłych. Część I. Metodologia badania

EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) – the biggest prospective cohort study assessing multifactorial effect on the formation of various tumors and chronic diseases. Part I. Research methodology

Autorzy: Aneta Jachnis, Maciej Słodkowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital na Banacha (Kampus Banacha) Warszawa

Kierownik: Prof. Dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski

Czytaj więcej...

Realizacja leczenia żywieniowego w Polsce. Funkcjonowanie zespołów żywieniowych: wyniki wstępne

Share

Realizacja leczenia żywieniowego w Polsce. Funkcjonowanie zespołów żywieniowych: wyniki wstępne

Implementation of nutritional treatment in Poland. The functioning of the nutritional teams: preliminary results

Autorzy: Anna Żuk1, Włodzimierz Bialik2

1 Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. farm. Włodzimierz Bialik

Czytaj więcej...

Odżywianie a zdrowie jamy ustnej

Share

Odżywianie a zdrowie jamy ustnej

Nutrition and oral health

Autorzy: Sylwia Małgorzata Słotwińska1, Robert Słotwiński2,3

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Kierownik Zakładu: dr hab. Agnieszka Mielczarek

2 Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n.med. Robert Słotwiński

3 Zespół Badawczo-Leczniczy Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa; Kierownik Zespołu: prof. dr hab. n. med. Marek Durlik

Czytaj więcej...

Farmakoterapia pacjentów z dostępami żywieniowymi do przewodu pokarmowego

Share

Farmakoterapia pacjentów z dostępami żywieniowymi do przewodu pokarmowego

Pharmacotherapy of the patients with the nutritional access to the gastrointestinal tract

Autorzy: Aleksandra Gostyńska1,2, Maciej Stawny1,2, Alina Górecka2

1 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

2 Apteka Szpitalna, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik Ośrodka: Prof. dr hab. Anna Jelińska

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Niewydolność nerek u dorosłych - część 2

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Niewydolność nerek u dorosłych - część 2

ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: On Cardiology and Pneumology - part 2

Autorzy: N. Canoa, E. Fiaccadorib, P. Tesinskyc, G. Toigod, W. Drumle,

DGEM: M. Kuhlmann, H. Mann, W.H. Hörl

Afiliacje Autorów:

a Residence du parc, Centre Hospitalier Prive, Marseille, France

b Department of Clinical Medicine and Nephrology, Universita´ degli Studi di Parma, Parma, Italy

c Department of Internal Medicine, ICU, University Hospital, Plzen, Czech Republic

d Istituto di Clinica Medica, Universita´ di Trieste, Trieste, Italy

 

e Department of Internal Medicine III, Medical University, Vienna, Austria

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support