nr 4.2012 - grudzień

Z życia Towarzystwa.

Share
 

Z życia Towarzystwa.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z 1st ERAS Congress (5-7 października 2012, Cannes).

Share
 

Sprawozdanie z  1st ERAS Congress (5-7 października 2012, Cannes).

autor: Krzysztof Figuła

I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UJ, Kraków

Czytaj więcej...

Nutrition Education in Europe: A personal journey.

Share
 

Nutrition Education in Europe: A personal journey.

autor: Alastair Forbes

UCH/UCL London

 

 

Czytaj więcej...

Rozwój choroby Alzheimera – rola czynników związanych z dietą.

Share
 

Rozwój choroby Alzheimera – rola czynników związanych z dietą.

Alzheimer's disease development – the impending role of nutritional elements 

autorzy: Mariusz Jaworski,1 Marzena Trojańczyk2 

1Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 81a, Warszawa

2Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej,Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61 , Warszawa

Czytaj więcej...

Analiza wartości odżywczych diety płynnej, szpitalnej.

Share
 

Analiza wartości odżywczych diety płynnej, szpitalnej.

Analysis of nutritional value of the hospital liquid diet.

autor: Aleksandra Kapała

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej –Curie w Warszawie, Oddział Chemioterapii Dziennej, Szpitalny Zespół Żywieniowy

 

Czytaj więcej...

Ekonomia zachowania prawidłowej masy ciała.

Share
 

Ekonomia zachowania prawidłowej masy ciała.

Economy of maintaining appropriate body mass.

autorzy: Dr n. med. Jolanta Anna Dardzińska, Mgr Sylwia Bogdańska, Prof. Dr hab. n. med. Wiesława Łysiak- Szydłowska, Dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz 

 

 

Czytaj więcej...

Rekomendacje Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w sprawie Standardów postępowania i procedur w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – Opieka Długoterminowa i Opieka Paliatywna i hospicyjnej oraz w domu cho

Share
 

Rekomendacje Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w sprawie Standardów postępowania i procedur w zakładach opieki zdrowotnej   w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – Opieka Długoterminowa  i Opieka Paliatywna i hospicyjnej oraz w domu chorych

autorzy: dr inż. Danuta Gajewska,mgr farm. Alina Górecka,mgr Małgorzata Jaklińska,dr hab. n. med. Stanisław Kłęk,mgr Lilia Kimber - Dziwisz,dr inż. Ewa Lange,dr n. med. Mariola Lembas– Sznabel,dr hab. n. med. Maciej Słodkowski,dr med. Elżbieta Szwałkiewicz9

1Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

2Prezes Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

3Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej

4Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

5Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych woj. Mazowieckiego

6Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki

7Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej Województwa Zachodniopomorskiego

8Prezes Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich

9Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

Zważywszy że:

  • w standardach żywienia pozajelitowego i dojelitowego używanych jest szereg specyficznych określeń, w większości pochodzących

z naukowego piśmiennictwa anglojęzycznego,

  • często terminy te są dowolnie tłumaczone na język polski

  • stanowią one podstawę dla działań Świadczeniodawców z zakresu leczenia żywieniowego w szpitalach, zakładach opieki długoterminowej, hospicjach i domu pacjenta,

  • decydują o możliwościach leczenia i rozliczania procedur przez płatnika,

 

Zespół Ekspertów uznał za konieczne wyjaśnienie znaczenia poszczególnych definicji i przyjęcie ujednoliconej terminologii określeń, używanych w codziennym leczeniu żywieniowym.

 

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: Hepatologia.

 

Share
 

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: Hepatologia.

autorzy: M. Plauth, E. Cabré, B. Campillo, J. Kondrup, G. Marchesini, T. Schütz, A. Shenkin, J. Wendon 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support