nr 2.2014 - czerwiec

Wstępniak

Share
 

Wstępniak

autor: prof. Ireneusz Krasnodębski

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Translokacje bakteryjne jako konsekwencje wieloczynnikowego uszkodzenia bariery jelitowej.

Share

Translokacje bakteryjne jako konsekwencje wieloczynnikowego uszkodzenia bariery jelitowej.

Bacterial translocations as a consequences of multifactorial damage to the intestinal barrier.

autorzy: Katarzyna Spychalska,1 Aleksandra Różowicz,1 Marlena Jakubczyk,1 Krzysztof Kusza1,2

1Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 

2Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Czytaj więcej...

Lipoid pneumonia as a complication of a ketogenic diet usage in a 14-month-old boy with drug-resistant epilepsy - case study.

Share

Lipoid pneumonia as a complication of a ketogenic diet usage in a 14-month-old boy with drug-resistant epilepsy - case study.

autorzy:Marlena Jakubczyk,Aleksandra Różowicz,2 Kinga Kupczyk,1 Mariusz Mielniczuk1*, Artur Jaworski,1* Krzysztof Kusza1,2

1Department of Anesthesiology and Intensive Care Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz UMK in Torun

*Department of Clinical Anesthesiology and Children Intensive Care Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz UMK in Torun 

2Department of Anesthesiology and Intensive Care Medical University in Poznan 

Czytaj więcej...

Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych poddawanych planowym zabiegom w obrębie odbytnicy/miednicy: Wytyczne Towarzystwa ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery)

Share

Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych poddawanych planowym zabiegom w obrębie odbytnicy/miednicy: Wytyczne Towarzystwa ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery)

Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS_) Society recommendations.

autorzy: J. Nygren,a,j,k J. Thacker,b,k F. Carli,c,k K.C.H. Fearon,d,k S. Nordervale,k, D.N. Lobof,k, O. Ljungqvistg,k, M. Sooph,kJ. Ramirezi

aDepartment of Surgery, Ersta Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

bDepartment of Surgery, Duke University, Durham, NC, USA

cDepartment of Anaesthesia, McGill University, Montreal, Quebec, Canada

dDepartment of Clinical Surgery, School of Clinical Sciences and Community Health, University of Edinburgh, Royal Infirmary, Edinburgh, UK

eDepartment of Gastroenterological Surgery, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway

fDivision of Gastrointestinal Surgery, Nottingham Digestive Diseases Centre National Institute for Health Research Biomedical Research Unit, Nottingham University Hospitals,Queen’s Medical Centre, Nottingham, UK

gDepartment of Surgery, Orebro University Hospital, Orebro, Sweden

hSouth Auckland Clinical School University of Auckland, Department of Surgery Middlemore Hospital, Auckland, New Zealand

iDepartment of Colorectal Surgery, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, Spain

jDepartment of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Tłumaczył: lek. Jakub Szczerbicki

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support