nr 1.2013 - marzec

ERRATA DO POPRZEDNIEGO NUMERU

Share
 

ERRATA DO POPRZEDNIEGO NUMERU

Szanowni Państwo!
W poprzednim numerze na stronie 23 wystąpił błąd - piśmiennictwo zostało wymienione dopiero od 32 pozycji.
Wszystkich zainteresowanych bardzo przepraszamy, poniżej publikujemy poprawną wersję piśmiennictwa do artykułu “Rozwój choroby Alzheimera - rola czynników związanych z dietą” autorstwa mgr Mariusza Jaworskiego i mgr Marzeny Trojańczyk.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do pracy nad Nowymi Standardami Leczenia Żywieniowego

Share
 

Zaproszenie do pracy nad Nowymi Standardami Leczenia Żywieniowego

 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

List otwarty do ministra zdrowia

Share

List otwarty do ministra zdrowia

Czytaj więcej...

Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamknietego na terenie województwa pomorskiego

Share
 

Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamknietego na terenie województwa pomorskiego

autorzy: Mariola Jańczuk,1 Wiesława Łysiak-Szydłowska2
1Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SPZOZ, 80-462 GdańskAl. Jana Pawła II 50;
2Wydział Nauk o Zdrowiu, Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11-Listopada 13, 82-500 Kwidzyn

Czytaj więcej...

Czy gastrostomia odżywcza nasila refluks żołądkowo przełykowy u dzieci ? - wieloletnie doświadczenia ośrodka.

Share
 

Czy gastrostomia odżywcza nasila refluks żołądkowo przełykowy u dzieci ? - wieloletnie doświadczenia ośrodka.

autorzy: Wiernicka Anna, Szczepański Michał, Rybak Anna, Matuszczyk Małgorzata, Kierkuś Jarosław

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Czytaj więcej...

Gastrostomia metodą ‘push’ z wykorzystaniem zestawu do gastropeksji i utrasonografii

Share
 

Gastrostomia metodą ‘push’ z wykorzystaniem zestawu do gastropeksji i utrasonografii

Ultrasound guided gastrostomy with the ‘push’ technique and the usage of the gastropexy set

autorzy: Stanisław Kłęk1, Jerzy Sałówka1, Łukasz Nowarski1, Tomasz Cegielny1, Konrad Matysiak2, Piotr Szybiński1

1Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
2Katedra Klinka Chirurgii Ogólnej, Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Czytaj więcej...

Serology negative celiac disease: Case report

Share
 

Serology negative celiac disease: Case report

autorzy: Hanna Stankowiak-Kulpa, Angelika Kargulewicz, Marian Grzymisławski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Czytaj więcej...

Rekomendacje interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w sprawie standardów postępowania i procedur w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna oraz w domu chorego

Share
 

Rekomendacje interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w sprawie standardów postępowania i procedur w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - opieka długoterminowa, opieka paliatywna i hospicyjna oraz w domu chorego. 

Skład Zespołu Ekspertów: dr inż. Danuta Gajewska,mgr farm. Alina Górecka,mgr Małgorzata Jaklińska,dr hab. n. med. Stanisław Kłęk,mgr Lilia Kimber - Dziwisz,dr inż. Ewa Lange,dr n. med. Mariola Lembas – Sznabel,dr hab. n. med. Maciej Słodkowski,dr med. Elżbieta Szwałkiewicz9

1Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki
2Prezes Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa  Farmaceutycznego
3Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej
4Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
5Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych woj. mazowieckiego 
6Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki
7Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej województwa zachodniopomorskiego
8Prezes Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich
9Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Zważywszy, że:
w standardach żywienia pozajelitowego i dojelitowego używany jest szereg specyficznych określeń,  w większości pochodzących z naukowego piśmiennictwa anglojęzycznego, 
często terminy te są dowolnie tłumaczone na język polski, stanowią one podstawę dla działań świadczeniodawców z zakresu leczenia żywieniowego w szpitalach, zakładach opieki długoterminowej, hospicjach i w domu pacjenta,
decydują o możliwościach leczenia i rozliczania procedur przez płatnika, Zespół Ekspertów uznał za konieczne wyjaśnienie znaczenia poszczególnych definicji i przyjęcie ujednoliconej terminologii określeń, używanych w codziennym leczeniu żywieniowym.

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Schorzenia wątroby

Share
 

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Schorzenia wątroby.

autorzy: M. Plautha,*, E. Cabréb, O. Riggioc, M. Assis-Camilod, M. Pirliche, J. Kondrupf

DGEM: ☼☼ P. Ferenci, E. Holm, S. vom Dahl, M.J. Müller, W. Nolte

aDepartment Internal Medicine, Staedtisches Klinikum, Dessau, Niemcy

bDepartment of Gastroenterology, Hospital „Germans Trias i Pujol”, Badalona, Hiszpania

cDepartment of Gastroenterology II, Universitá „La Sapienza”, Rzym, Włochy

dCentre of Nutrition and Metabolism, Medical Faculty, University of Lisbon, Lizbona, Portugalia

eDepartment of Gastroenterology, CCM, Charité Universitätsmedizin, Berlin, Niemcy

 

fClinical Nutrition Unit 5711, Rigshospitalet, Kopenhaga, Dania

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support