nr 3.2016 - wrzesień

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym: dlaczego potrzebujemy nowego produktu?


Share

Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym: dlaczego potrzebujemy nowego produktu?

 

autor: Stanisław Kłęk1, Maria Ciszewska-Jędrasik2, Kinga Kupczyk3, Magdalena Piętka1Kinga Szczepanek1

1 Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina
2 Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 SKN Żywienia Klinicznego przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UMK

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.1-pl

nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Trace elements in parenteral nutrition: why do we need a new formula?


Share

Trace elements in parenteral nutrition: why do we need a new formula?

authors: Stanisław Kłęk1, Maria Ciszewska-Jędrasik2, Kinga Kupczyk3, Magdalena Piętka1Kinga Szczepanek1

1 Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina
2 Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 SKN Żywienia Klinicznego przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UMK

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.1-en

no 3(40) September2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Funkcjonowanie zespołów żywieniowych w Polsce – wyniki badania ankietowego


Share

Funkcjonowanie zespołów żywieniowych w Polsce – wyniki badania ankietowego

autorzy: Anna Żuk1, Włodzimierz Bialik1

1 Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. n. farm. Włodzimierz Bialik

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.2-pl

nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

The functioning of the nutritional teams in Poland - results


Share

The functioning of the nutritional teams in Poland - results

authors:Anna Żuk1, Włodzimierz Bialik1

1 Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. n. farm. Włodzimierz Bialik

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.2-en

no 3(40) September2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Rola tkanki mięśniowej w postępującym wyniszczeniu chorych z chorobami przewlekłymi


Share

Rola tkanki mięśniowej w postępującym wyniszczeniu chorych z chorobami przewlekłymi

autorzy: Sylwia Małgorzewicz1, Michał Chmielewski2

1 Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki. Gdański Uniwersytet Medyczny

2 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Gdański Uniwersytet Medyczny

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.3-pl

nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

The role of muscular tissue In progressive cachexia of the patients with chronic diseases


Share

The role of muscular tissue In progressive cachexia of the patients with chronic diseases

authors: Sylwia Małgorzewicz1, Michał Chmielewski2

1 Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki. Gdański Uniwersytet Medyczny

2 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Gdański Uniwersytet Medyczny

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.3-en

no 3(40) September2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo stosowania diet wegetariańskich w kontekście chorób przewlekłych


Share

Bezpieczeństwo stosowania diet wegetariańskich w kontekście chorób przewlekłych

autorzy: Lucyna Pachocka1, Hanna Stolińska-Fiedorowicz1

1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.4-pl

nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

The safety of using vegetarian diets in the context of chronic diseases


Share

The safety of using vegetarian diets in the context of chronic diseases

 

autorzy: Lucyna Pachocka1, Hanna Stolińska-Fiedorowicz1

1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.4-en

no 3(40) September2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Standardy leczenia żywieniowego w onkologii


Share

Standardy leczenia żywieniowego w onkologii

autorzy: Stanisław Kłęk1, Michał Jankowski2, Wiesław Janusz Kruszewski3, Jacek Fijuth4, Aleksandra Kapała5Paweł Kabata6, Piotr Wysocki7, Maciej Krzakowski5, Piotr Rutkowski8, Bruno Szczygieł9

 

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

2 Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Centrum Onkologii w Bydgoszczy

3 Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, sp. z o.o

4 Zakład Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

5 Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

6 Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny

7 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

8 Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

9 Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rekomendacje:

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO)
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK)
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)

DOI: 10.12872/PZK-3.9.2016.5-pl
nr 3(40) Wrzesień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations

 

Share

Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations

authors: Stanisław Kłęk1, Michał Jankowski2, Wiesław Janusz Kruszewski3, Jacek Fijuth4, Aleksandra Kapała5Paweł Kabata6, Piotr Wysocki7, Maciej Krzakowski5, Piotr Rutkowski8, Bruno Szczygieł9

 

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

2 Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Centrum Onkologii w Bydgoszczy

3 Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, sp. z o.o

4 Zakład Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

5 Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

6 Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny

7 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

8 Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

9 Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rekomendacje:

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO)
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK)
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)


10.12872/PZK-3.9.2016.5-en
no 3(40) September2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support