nr 4.2014 - grudzień

Wstępniak

Share
 

Wstępniak

autor: prof. Ireneusz Krasnodębski

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Otyłość u dzieci w świetle przemian gospodarczych w latach 1987 do 2007.

Share

Otyłość u dzieci w świetle przemian gospodarczych w latach 1987 do 2007.

Obesity in children in view of economic changes of 1987-2007.

autorzy: Lek. med. Witowska Beata, Dr n. med. Milanowski Wojciech, Wilczyński Krzysztof, Witowski Łukasz

NZOZ WIELOMED

Czytaj więcej...

Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1 w ustroju człowieka – doniesienia wstępne.

Share

Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1 w ustroju człowieka – doniesienia wstępne.

Analysis of the influence of parenteral feeding on requirements  and reserves of thiamine in humans – preliminary reports.

autorzy: Marlena Jakubczyk1, Agnieszka Pater2, Kinga Lis2, Jacek Szopiński3, Aleksandra Różowicz1, Kinga Kupczyk1, Krzysztof Kusza1,4 

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

2Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

3Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

4Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu

Czytaj więcej...

Ocena stanu odżywienia pacjentów przyjmowanych do Oddziału Onkologii Klinicznej przy użyciu powszechnie używanych skal : NRS2002 i SGA

Share

Ocena stanu odżywienia pacjentów przyjmowanych do Oddziału Onkologii Klinicznej przy użyciu powszechnie używanych skal : NRS2002 i SGA.

Assessment of nutritional status of patients admitted to oncology ward using NRS and SGA scales.

autorzy: Janusz Sznajder, Marta Ślefarska-Wasilewska

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza Dąbrowa Górnicza ul. Szpitalna 13

Czytaj więcej...

Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż energii i płynów

Share


Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż energii i płynów.

Analysis of nutrient supply of preterm infants with Extremely Low Birth Weight – the supply of energy and fluids.

autorzy: Anna Aftyka1, Ilona Rozalska – Walaszek1, Witold Lesiuk2

1Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

 

Czytaj więcej...

Otyłość u dzieci i młodzieży

Share

Otyłość u dzieci i młodzieży. 

Obesity in children and adolescents.

autorzy: Elżbieta Walewska1, Paulina Obrzut, Lucyna Ścisło1, Stanisław Kłęk2, Antoni M. Szczepanik3

1Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM

2Szpital Specjalistyczny w Skawinie im. Stanleya Dudricka

3I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM

Czytaj więcej...

Białko, a nie energia? Prawidłowa proporcja białka i energii u krytycznie chorych pacjentów

Share

Białko, a nie energia? Prawidłowa proporcja białka i energii u krytycznie chorych pacjentów.

Protein, and no energy? The correct ratio of protein and energy in critically ill patients.

autorzy: Stanisław Kłęk1, Lucyna Ścisło2, Elżbieta Walewska2, Kinga Szczepanek1

1Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina

2Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM

Czytaj więcej...

Zatwierdzone zalecenia ESPEN: Leczenie żywieniowe po poważnych oparzeniach.

Share

Zatwierdzone zalecenia ESPEN: Leczenie żywieniowe po poważnych oparzeniach.

ESPEN endorsed recommendations: Nutritional therapy in major burns.

autorzy: Anne-Françoise Rousseau,a Marie-Reine Losser,b Carole Ichai,c Mette M. Bergerd

aBurn Centre and General Intensive Care Department, University Hospital, Liège, Belgium

bIntensive Care Department, University Hospital, Nancy, France

cMedical and Surgical Intensive Care Unit, Saint-Roch Hospital, University of Medicine of Nice, Nice, France

 dService of Adult Intensive Care Medicine and Burns Centre, University Hospital (CHUV), Lausanne, Switzerland

 Tłumaczył: lek. Jakub Szczerbicki

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support