nr 2.2013 - czerwiec

Leczenie żywieniowe oparte o EBM z perspektywy dietetyka.

Share
 

 

Leczenie żywieniowe oparte o EBM z perspektywy dietetyka.

autorzy: Danuta Gajewska

Polskie Towarzystwo Dietetyki, Zakład Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

 

Czytaj więcej...

Życie po wyleczeniu nowotworu złośliwego - główne problemy żywieniowe jako konsekwencje choroby i terapii.

Share
 

Życie po wyleczeniu nowotworu złośliwego - główne problemy żywieniowe  jako konsekwencje choroby i terapii.

autorzy: Aleksandra Kapała

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Oddział Chemioterapii Dziennej, Szpitalny Zespół Żywieniowy. 

 

Czytaj więcej...

Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamkniętego na teranie województwa pomorskiego.

Share
 

Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamkniętego na teranie województwa pomorskiego.

autorzy: Mariola Jańczuk,1 Wiesława Łysiak-Szydłowska2

1Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SPZOZ, 80-462 Gdańsk Al. Jana Pawła II 50;

2Wydział Nauk o Zdrowiu, Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11-Listopada 13, 82-500 Kwidzyn 

Czytaj więcej...

Rola greliny w regulacji metabolizmu u osób z nadwagą lub otyłością.

Share

Rola greliny  w regulacji metabolizmu u osób z nadwagą lub otyłością.

autorzy: Anna Jolanta Dardzińska

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj więcej...

Optymalizacja żywienia pozajelitowego.

Share
 

Optymalizacja żywienia pozajelitowego.

autorzy: Stanisław Kłęk

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanleya Dudricka w Skawinie 

Czytaj więcej...

Metabolic response to trauma / surgery and relation of energy expenditure to severity of trauma.

Share
 

Metabolic response to trauma / surgery and relation of energy expenditure to severity of trauma.

autorzy: Kubilay Demirag

Ege University Hospital, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Izmir, Turkey 

Czytaj więcej...

Pharmaconutrition in the perioperative care (Farmakożywienie w opiece okołooperacyjnej)

Share
 

 

Pharmaconutrition in the perioperative care  (Farmakożywienie w opiece okołooperacyjnej)

autorzy: Stanisław Kłęk

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanleya Dudricka w Skawinie 

Czytaj więcej...

Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?

Share
 

Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?

autorzy: Dorota Szostak-Węgierek

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, IMS, WUM 

Czytaj więcej...

Emulsje tłuszczowe w długoterminowym żywieniu pozajelitowym.

Share
 

Emulsje tłuszczowe w długoterminowym żywieniu pozajelitowym.

autorzy: Stanisław Kłęk

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stanleya Dudricka w Skawinie 

Czytaj więcej...

Dietetyka w praktyce – chory z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca.

Share
 

Dietetyka w praktyce – chory z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca. 

autorzy: mgr inż. Aleksandra Cichocka

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych 

Czytaj więcej...

Rzadkie wskazania do żywienia pozajelitowego u dzieci.

Share
 

Rzadkie wskazania do żywienia pozajelitowego u dzieci.

autorzy: Małgorzata Łyszkowska, Artur Apanasiewicz, Anna Chyżyńska, Małgorzata Markiewicz, Piotr Kaliciński

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP-CZD

 

Czytaj więcej...

Rola adipokin u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Share
 

Rola adipokin u  pacjentów z  przewlekłą chorobą nerek.

autorzy: Sylwia Małgorzewicz

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny  

Czytaj więcej...

Otyłość sarkopeniczna – nowy problem, ale czy tylko w geriatrii?

Share
 

Otyłość sarkopeniczna – nowy problem, ale czy tylko w geriatrii?

autorzy: Magdalena Milewska 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Żywienia Człowieka, ul. Ciołka 27, 01-445 Warszawa

 

Czytaj więcej...

Tworzenie i działanie zespołów żywieniowych. Realia Pracy dietetyka w szpitalu.

Share
 

Tworzenie i działanie zespołów żywieniowych. Realia Pracy dietetyka w szpitalu.

autorzy: Natalia Mogiłko

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

 

Czytaj więcej...

Nowe oblicze zaburzeń odżywiania: pregoreksja, diabulimia, ortoreksja - medialne fakty czy poważne zagrożenie?

Share
 

Nowe oblicze zaburzeń odżywiania: pregoreksja, diabulimia, ortoreksja - medialne fakty czy poważne zagrożenie?

autorzy: Joanna Myszkowska-Ryciak

Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Czytaj więcej...

Ocena stanu odżywienia osób starszych zakwalifikowanych do operacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Share
 

Ocena stanu odżywienia osób starszych zakwalifikowanych do operacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

autorzy: E. Ożga, D. Jagielak, S. Małgorzewicz 

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiochirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Czytaj więcej...

Długoterminowa obserwacja wyników leczenia dietetycznego otyłości.

Share
 

Długoterminowa obserwacja wyników leczenia dietetycznego otyłości.

autorzy: Lucyna Pachocka

Instytut Żywności i Żywienia 

 

Czytaj więcej...

Peroksydacja lipidów w mieszaninach AIO.

Share
 

Peroksydacja lipidów w mieszaninach AIO.

autorzy: mgr farm. Witold Brniak, Magdalena Piętka  

Czytaj więcej...

Analiza parametrów czerwonokrwinkowych u pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo w pierwszych 6 miesiącach terapii.

Share
 

Analiza parametrów czerwonokrwinkowych u pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo w pierwszych 6 miesiącach terapii. 

autorzy: Katarzyna Redystowicz1, Marlena Jakubczyk1, Jacek Szopiński2, Kinga Kupczyk1, Maria Kłopocka4, Aleksandra Różowicz1, Krzysztof Kusza1,5

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego
2Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
4Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
5Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu

 

Czytaj więcej...

Lipidowe zapalenie płuc jako powikłanie stosowania diety ketogennej u 14-miesięcznego chłopca z lekooporną padaczką - opis przypadku.

Share
 

Lipidowe zapalenie płuc jako powikłanie stosowania diety ketogennej u 14-miesięcznego chłopca z lekooporną padaczką - opis przypadku.

autorzy: Aleksandra Różowicz1 Marlena Jakubczyk1, Kinga Kupczyk 1, Mariusz Mielniczuk1*, Artur Jaworski1*, Marcin Karasiński2, Krzysztof Kusza1,3 

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

*Odział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowe Centrum Zdrowia Lwówek Śląski 

3Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu 

 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support