nr 2.2020 - czerwiec

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor:dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Nr 2/2020 (55) | Tom 16 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zmiana stylu życia rodzin, których dzieci wymagają żywienia pozajelitowego w warunkach domowych


Share

Zmiana stylu życia rodzin, których dzieci wymagają żywienia pozajelitowego w warunkach domowych

Lifestyle Change of the Families Whose Children Require Home Parenteral Nutrition

Autorzy: 

Małgorzata Łyszkowska1, Katarzyna Popińska2, Jarosław Kierkuś3, Krzysztof Bogucki1, Jerzy Socha3,
Janusz Książyk2, Marek Szymczak1

1 Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
2 Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
3 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

DOI: 10.12872/PZK-2-2020-1-PL

Czytaj więcej...

Lifestyle Change of the Families Whose Children Require Home Parenteral Nutrition


Share

Lifestyle Change of the Families Whose Children Require Home Parenteral Nutrition

 

Authors: 

Małgorzata Łyszkowska1, Katarzyna Popińska2, Jarosław Kierkuś3, Krzysztof Bogucki1, Jerzy Socha3,
Janusz Książyk2, Marek Szymczak1

1 Department of Surgery and Organ Transplantation
2 Department of Paediatrics, Nutrition and Metabolic Diseases
3 Department of Gastroenterology, Hepatology, Nutrition Disorders and Paediatrics, Children’s Memorial Health Centre Institute, Warsaw

DOI: 10.12872/PZK-2-2020-1-EN

Czytaj więcej...

Korzyści z zastosowania białek serwatkowych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego


Share

Korzyści z zastosowania białek serwatkowych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

Benefits of Using Whey Proteins in Food for Special Medical Purposes

Autorzy: 

dr n. farm. Mirosław Perliński, dr Katarzyna Zadka
Nestle Health Science Polska

DOI: 10.12872/PZK-2-2020-2-PL

Czytaj więcej...

Rola składników odżywczych w stwardnieniu rozsianym


Share

Rola składników odżywczych w stwardnieniu rozsianym

Autorzy: 

prof. dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz
Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr Natalia Mogiłko
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

DOI: 10.12872/PZK-2-2020-3-PL

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support