nr 1.2016 - marzec

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zespół kacheksja/anoreksja: zastosowanie octanu megesterolu


Share

Zespół kacheksja/anoreksja: zastosowanie octanu megesterolu

Cachexia/ anorexia syndrome: the use of megestrol acetate

autorzy: Stanisław Kłęk1

1Szpital Wielospecjalistyczny w Skawinie im. Stanley Dudricka, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Rola glucagon-like peptide 2 w leczeniu zespołu krótkiego jelita Glucagon-like


Share

Rola glucagon-like peptide 2 w leczeniu zespołu krótkiego jelita

Glucagon-like peptide 2 in short bowel syndrome

Autorzy: Stanisław Kłęk1, Katarzyna Karwowska2, Konrad Matysiak2, Marek Kunecki3, Jacek Sobocki4, Krystyna Urbanowicz5

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego Szpital Wielospecjalistyczny w Skawinie

2 Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

3 Centrum Leczenia Żywieniowego WSS im. M. Pirogowa w Łodzi

4 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny

5 Pracownia Żywienia Poza- i Dojelitowego, Poradnia dla Chorych Żywionych Poza- i Dojelitowo w Warunkach Domowych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Problem oceny stanu odżywienia w oddziale intensywnej terapii – wybrane metody


Share

Problem oceny stanu odżywienia w oddziale intensywnej terapii – wybrane metody

Problem of assessment of nutritional status in the intensive care unit – selected methods

Autorzy: Katarzyna Kosałka1, Ewelina Wachowska1, Robert Słotwiński1,2

1 Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Zespół Badawczo-Leczniczy Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Chitosan – „nowy” środek w walce z otyłością?


Share

Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej niepełnoletnich

Bariatric surgery in morbidly obese adolescents

autorzy: Paulina Obrzut, Elżbieta Walewska,1 Lucyna Ścisło,1 Stanisław Kłęk,2 Antoni M. Szczepanik3

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM

2 Szpital Specjalistyczny w Skawinie im. Stanleya Dudricka

3 I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM

nr 1(38) marzec    2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Standardy leczenia żywieniowego w onkologii – część I


Share

Standardy leczenia żywieniowego w onkologii – część I

Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations – part I

Autorzy: Stanisław Kłęk1, Michał Jankowski2, Wiesław Janusz Kruszewski3, Jacek Fijuth4, Aleksandra Kapała5Paweł Kabata6, Piotr Wysocki7, Maciej Krzakowski5, Piotr Rutkowski

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

2 Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Centrum Onkologii w Bydgoszczy

3 Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, sp. z o.o

4 Zakład Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

5 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

6 Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdański Uniwersytet Medyczny

7 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

8 Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rekomendacje:
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO)
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK)
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)

 nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Streszczenia wystąpień uczestników VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Żywienie w onkologii” (9.04.2016 Gdynia)

Share

Streszczenia wystąpień uczestników VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Żywienie w onkologii” (9.04.2016 Gdynia)

nr 1(38) marzec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support