nr 2.2019 - czerwiec

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Całkowita zawartość wody u chorych na raka żołądka w modelu przedoperacyjnego immunostymulującego leczenia żywieniowego z doustną glutaminą


Share

Całkowita zawartość wody u chorych na raka żołądka w modelu przedoperacyjnego immunostymulującego leczenia żywieniowego z doustną glutaminą

Total body water in gastric cancer patients receiving oral glutamine in the model of preoperative immunonutrition therapy

Autorzy: Anna Jurczuk1, Zbigniew Kamocki2

1 Poradnia Leczenia Żywieniowego USK w Białymstoku

2 Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

DOI: 10.12872/PZK-2-2019-1-PL

Czytaj więcej...

Total body water in gastric cancer patients receiving oral glutamine in the model of preoperative immunonutrition therapy


Share

Total body water in gastric cancer patients receiving oral glutamine in the model of preoperative immunonutrition therapy

Authors: Anna Jurczuk1, Zbigniew Kamocki2

 

1 Poradnia Leczenia Żywieniowego USK w Białymstoku

2 Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

DOI: 10.12872/PZK-2-2019-1-EN

Czytaj więcej...

Stan odżywienia pacjentów w oddziale chirurgicznym a powikłania pooperacyjne


Share

Stan odżywienia pacjentów w oddziale chirurgicznym a powikłania pooperacyjne

Evaluation of nutritional status of patients in the surgery ward and postoperative complications

Autorzy: Elżbieta Walewska1, Lucyna Ścisło1, Grażyna Puto1, Małgorzata Krzak1, Stanisław Kłęk2

1Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

2Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley’a Dadricka w Skawinie

DOI: 10.12872/PZK-2-2019-2-PL

Czytaj więcej...

Evaluation of nutritional status of patients in the surgery ward and postoperative complications


Share

Evaluation of nutritional status of patients in the surgery ward and postoperative complications

Authors: Elżbieta Walewska1, Lucyna Ścisło1, Grażyna Puto1, Małgorzata Krzak1, Stanisław Kłęk2

1Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

2Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley’a Dadricka w Skawinie

DOI: 10.12872/PZK-2-2019-2-EN

Czytaj więcej...

Streszczenia z Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. ŻYWIENIE KLINICZNE W PRAKTYCE – wielospecjalistyczna współpraca, Gdańsk, 5.04.2019

Share

Streszczenia z Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. ŻYWIENIE KLINICZNE W PRAKTYCE – wielospecjalistyczna współpraca, Gdańsk, 5.04.2019

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support