nr 3.2020 - wrzesień

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Nr 3/2020 (56), Tom 16 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

 

autor: dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej u chorych na raka jelita grubego


Share

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej u chorych na raka jelita grubego
Bioelectrical impedance analysis of body composition in colorectal cancer patients

Autorzy: 

Angelika Łabicka1, Zbigniew Kamocki2

1 Poradnia Leczenia Żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
2 II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

DOI: 10.12872/PZK-3-2020-1-PL

Czytaj więcej...

Bioelectrical impedance analysis of body composition in colorectal cancer patients


Share

Bioelectrical impedance analysis of body composition in colorectal cancer patients

Authors: 

Angelika Łabicka1, Zbigniew Kamocki2
1 Nutrition Therapy Outpatient Clinic of the University Clinical Hospital in Bialystok
2 II Clinic of General and Gastrointestinal Surgery of the Medical University of Bialystok

DOI: 10.12872/PZK-3-2020-1-EN

Czytaj więcej...

Leczenie żywieniowe w praktyce klinicznej onkologa. Współczesne wytyczne


Share

Leczenie żywieniowe w praktyce klinicznej onkologa. Współczesne wytyczne

Nutritional treatment in oncologist’s clinical practice. Current guidelines

Autor: 

Stanisław Kłęk
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

DOI: 10.12872/PZK-3-2020-2-PL

Czytaj więcej...

Dieta przemysłowa vs. kuchenna/miksowana w żywieniu dojelitowym pacjentów dorosłych


Share

Dieta przemysłowa vs. kuchenna/miksowana w żywieniu dojelitowym pacjentów dorosłych

Industrial Diets vs. Blenderized Tube Feeds in Enteral Nutrition of Adults Patients

Autor: 

Marcin Folwarski 1,2
1 Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
2 Poradnia Żywienia do i Pozajelitowego w warunkach domowych, Copernicus sp. z o.o., Gdańsk

DOI: 10.12872/PZK-3-2020-3-PL

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support