nr 2.2016 - czerwiec

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Rola selenu i cynku w żywieniu pozajelitowym


Share

Rola selenu i cynku w żywieniu pozajelitowym

Selenium and zinc in parenteral nutrition

autorzy: Stanisław Kłęk1, Maria Ciszewska-Jędrasik2, Kinga Kupczyk3, Magdalena Piętka1Kinga Szczepanek1

1 Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina

2 Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 SKN Żywienia Klinicznego przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UMK

DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.4

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Kryteria leczenia teduglutydem chorych z zespołem krótkiego jelita – wytyczne panelu ekspertów Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Część I – chorzy rokujący uwolnienie od żywienia pozajelitowego


Share

Kryteria leczenia teduglutydem chorych z zespołem krótkiego jelita – wytyczne panelu ekspertów Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Część I – chorzy rokujący uwolnienie od żywienia pozajelitowego

The inclusion criteria for Tedutglutide treatment of short bowel syndrome – the recommendations of the Polish Network of Intestinal Failure Centers. Part I – patients with good prognosis for alimentary autonomy

autorzy: Marek Kunecki1, Stanisław Kłęk2, Jacek Sobocki3, Konrad Matysiak4, Katarzyna Karwowska4Krystyna Urbanowicz5

1 Centrum Leczenia Żywieniowego WSS im. M. Pirogowa w Łodzi

2 Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego - Szpital Wielospecjalistyczny w Skawinie

3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny

4 Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej - Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

5 Pracownia Żywienia Poza- i Dojelitowego, Poradnia dla Chorych Żywionych Poza- i Dojelitowo w Warunkach Domowych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.5

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Kacheksja nowotworowa


Share

Kacheksja nowotworowa

Cancer cachexia

autor: Marta Olewińska1

1 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Kierownik: Dr n. med. Anna Boguradzka

numer DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.2

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zapalenia płuc po udarze mózgu


Share

Zapalenia płuc po udarze mózgu

Pneumonia after stroke

autor: dr n. med Anna Czernuszenko1

1 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin-Jeziorna Rehaklinik Bellikon, Szwajcari

numer DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.6

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Niedożywienie u chorych z rakiem jelita grubego


Share

Niedożywienie u chorych z rakiem jelita grubego

Malnutrition of the patients with the large bowel caner

autorzy: Monika Ziętarska1, Sylwia Małgorzewicz1

1 Katedra i Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz

DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.3

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Wpływ rodzaju opakowania na trwałość emulsji tłuszczowych i sporządzanych z ich użyciem mieszanin do żywienia pozajelitowego


Share

Wpływ rodzaju opakowania na trwałość emulsji tłuszczowych i sporządzanych z ich użyciem mieszanin do żywienia pozajelitowego

Influence of type of containers on stability of lipid emulsion and parenteral admixtures

autorzy: Dorota Wątróbska-Świetlikowska1, Ewelina Jereczek1

1 Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska

DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.5

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Streszczenia wystąpień uczestników XVIII Zjazdu i XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu


Share

Streszczenia wystąpień uczestników XVIII Zjazdu i XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

nr 2(39) czerwiec 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support