nr 4.2016 - grudzień

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową


Share

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową

autorzy: Katarzyna Różycka1, Marlena Jakubczyk2, Przemysław Baranowski1, Kinga Kupczyk2Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Toruniu

2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.1-PL

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Home parenteral nutrition of patients with advanced cancer


Share

Home parenteral nutrition of patients with advanced cancer

authors: Katarzyna Różycka1, Marlena Jakubczyk2, Przemysław Baranowski1, Kinga Kupczyk2Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Toruniu

2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.1-EN

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Nutrition Day 2015 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nidzicy. Stan odżywienia pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej


Share

Nutrition Day 2015 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nidzicy. Stan odżywienia pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej

autor:Bartosz Fabijaniak1

1 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.2-PL

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

NutritionDay 2015 study at the Residential Medical Care Facility in Nidzica. Nutrition status of patients in the context of possible nutritional intervention.


Share

NutritionDay 2015 study at the Residential Medical Care Facility in Nidzica. Nutrition status of patients in the context of possible nutritional intervention.

authors: Bartosz Fabijaniak1

1 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.2-EN

no 4(41) December 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Albuminy – historia, fizjologia i rola w dzisiejszej terapii


Share

Albuminy – historia, fizjologia i rola w dzisiejszej terapii

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.3-pl

autorzy: Karol Tejchman1, Anita Suwała1

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.3-PL

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Albumins – history, physiology and their role in current therapy


Share

Albumins – history, physiology and their role in current therapy

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.3-en

autorzy: Karol Tejchman1, Anita Suwała1

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.3-EN

no 4(41) December 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Izomery trans kwasów tłuszczowych – źródła pokarmowe i działania metaboliczne


Share

Izomery trans kwasów tłuszczowych – źródła pokarmowe i działania metaboliczne

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.4-pl

autor: Dorota Szostak-Węgierek, Iwona Traczyk

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak Węgierek | Sekcja Dietetyki Medycznej POLSPEN

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.4-PL

nr 4(41) Grudzień 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Trans fatty acids - food sources and metabolic effects


Share

Trans fatty acids - food sources and metabolic effects

authors: Dorota Szostak-Węgierek, Iwona Traczyk

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak Węgierek | Sekcja Dietetyki Medycznej POLSPEN

DOI: 10.12872/PZK-4.6.2016.4-EN

no 4(41) December 2016 Tom 12 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support