nr 4.2019 – grudzień

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor:dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

nr 4(53) grudzień 2019 Tom 15 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Zakażenie grzybicze ośrodkowego układu nerwowego, jako powikłanie centralnego żywienia pozajelitowego – opis przypadku


Share

Zakażenie grzybicze ośrodkowego układu nerwowego, jako powikłanie centralnego żywienia pozajelitowego – opis przypadku

Fungal infection of the central nervous system as a complication of central parenteral nutrition – case report

Autorzy: Małgorzata Łyszkowska1, Katarzyna Popińska2

1 Klinika Chirurgii i Transplantacji Narządów. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Piotr Kaliciński

2 Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Janusz Książyk

 

DOI: 10.12872/PZK-4-2019-1-PL

Czytaj więcej...

Fungal infection of the central nervous system as a complication of central parenteral nutrition – case report


Share

Fungal infection of the central nervous system as a complication of central parenteral nutrition – case report

Authors: Małgorzata Łyszkowska1, Katarzyna Popińska2

1 Klinika Chirurgii i Transplantacji Narządów. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Piotr Kaliciński

2 Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Janusz Książyk

 

DOI: 10.12872/PZK-4-2019-1-EN

Czytaj więcej...

Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach


Share

Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

Evaluation of the nutritional therapy in Polish hospitals

Autor: Stanisław Kłęk

 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina

DOI: 10.12872/PZK-4-2019-2-PL

Czytaj więcej...

Historia odkrycia witamin


Share

Historia odkrycia witamin

History of the discovery of vitamins

Autor: Anna Żuk

 

Apteka szpitalna Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

DOI: 10.12872/PZK-4-2019-3-PL

Czytaj więcej...

Efektywność omega-3-kwasów tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym w warunkach szpitalnych: przegląd systematyczny wraz z analizą [sequntial] badań naukowych – omówienie artykułu


Share

Efektywność omega-3-kwasów tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym w warunkach szpitalnych: przegląd systematyczny wraz z analizą [sequntial] badań naukowych – omówienie artykułu

Efficiency of fatty omega-3-fatty acids in parenteral nutrition in hospital conditions

Autor: Stanisław Kłęk

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina

DOI: 10.12872/PZK-4-2019-4-PL

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support