nr 3.2019 - wrzesień

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor:dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Wpływ terapii żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na stan odżywienia pacjentów chirurgicznych


Share

 

Wpływ terapii żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na stan odżywienia pacjentów chirurgicznych

 

The impact of preoperative nutritional therapy on postoperative nutrition status

 

Wojciech Francuzik1, Jacek Paszkowski2, Stanisław Kłęk3, Jarosław Walkowiak4, Maciej Borejsza-Wysocki2, Tomasz Banasiewicz2

1 Allergie-Centrum-Charité; ; Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie; Campus Charite Mitte, Universitätsmedizin Berlin

2 Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick w Skawinie

3 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskie­go w Poznaniu

4 Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ośrodek: Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar­cinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: Prof.dr hab.n.med. Tomasz Banasiewicz

 

DOI: 10.12872/PZK-3-2019-1-PL 

 

Czytaj więcej...

The impact of preoperative nutritional therapy on postoperative nutrition status


Share

The impact of preoperative nutritional therapy on postoperative nutrition status

 

Wojciech Francuzik1, Jacek Paszkowski2, Stanisław Kłęk3, Jarosław Walkowiak4, Maciej Borejsza-Wysocki2, Tomasz Banasiewicz2

1 Allergie-Centrum-Charité; ; Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie; Campus Charite Mitte, Universitätsmedizin Berlin

2 Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick w Skawinie

3 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskie­go w Poznaniu

4 Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ośrodek: Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar­cinkowskiego w Poznaniu, Kierownik: Prof.dr hab.n.med. Tomasz Banasiewicz

 

DOI: 10.12872/PZK-3-2019-1-EN 

 

Czytaj więcej...

Ostre uszkodzenie nerek z objawami zespołu Fanconiego w przebiegu leczenia chłoniaka B-komorkowego u 14 letniej pacjentki. Opis przypadku


Share

Ostre uszkodzenie nerek z objawami zespołu Fanconiego w przebiegu leczenia chłoniaka B-komorkowego u 14 letniej pacjentki. Opis przypadku

Acute kidney injury with symptoms of Fanconi syndrome in the course of treatment of B-cell lymphoma in a 14-year-old patient. A case report

 

Katarzyna Różycka1,2 i Alina Jaroch3,4, Marlena Jakubczyk2,5, Jacek Szopiński2,6, Sylwia Kołtan7, Katarzyna Wawrzyniak5, Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2 Zespół Żywieniowy i Poradnia Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85–094 Bydgoszcz, PL

3 Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

5Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

6 Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

7 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

 

DOI: 10.12872/PZK-3-2019-2-PL

 

Czytaj więcej...

Acute kidney injury with symptoms of Fanconi syndrome in the course of treatment of B-cell lymphoma in a 14-year-old patient. A case report


Share

Acute kidney injury with symptoms of Fanconi syndrome in the course of treatment of B-cell lymphoma in a 14-year-old patient. A case report

 

Katarzyna Różycka1,2 i Alina Jaroch3,4, Marlena Jakubczyk2,5, Jacek Szopiński2,6, Sylwia Kołtan7, Katarzyna Wawrzyniak5, Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2 Zespół Żywieniowy i Poradnia Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85–094 Bydgoszcz, PL

3 Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

5Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

6 Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

7 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

 

DOI: 10.12872/PZK-3-2019-2-EN

 

Czytaj więcej...

Historyczne ujęcie rozwoju żywienia klinicznego


Share

Historyczne ujęcie rozwoju żywienia klinicznego

Historical approach to the development of clinical nutrition


Anna Żuk
Apteka szpitalna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

DOI: 10.12872/PZK-3-2019-3-PL

Czytaj więcej...

Streszczenia wystąpień uczestników XXI Zjazdu i XXXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego I Metabolizmu – Jachranka 2019

Share

Streszczenia wystąpień uczestników XXI Zjazdu i XXXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego I Metabolizmu – Jachranka 2019

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support