nr 4.2011 - grudzień

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: chirurgia i transplantologia

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: chirurgia i transplantologia

ESPEN Guidelines on enteral nutrition: Surgery including organ transplantation

 

autorzy: A. Weimann,, M. Braga, L. Harsanyi, A. Laviano, O. Ljungqvist, P. Soeters, DGEM: K.W. Jauch, M. Kemen, J.M. Hiesmayr, T. Horbach, E.R. Kuse, K.H. Vestweber

 

Domowe żywienie enteralne u dzieci ze schorzeniami gastroenterologicznymi

Domowe żywienie enteralne u dzieci ze schorzeniami gastroenterologicznymi

Home enteral nutrition of children with gastroenterological diseases

 

autorzy: Małgorzata Matuszczyk, Michał Szczepański, Anna Janowska, Anna Rybak, Jarosław Kierkuś

 

Zastosowanie taurolidyny w zapobieganiu zakażeniom centralnych cewników żylnych

Zastosowanie taurolidyny w zapobieganiu zakażeniom centralnych cewników żylnych

The use of Taurolidine block in the prevention of venous catheter’s infection

 

autor: Stanisław Kłęk

 

Interwencja żywieniowa u chorego z niedrożnością przewodu pokarmowego – opis przypadku

Interwencja żywieniowa u chorego z niedrożnością przewodu pokarmowego – opis przypadku

 

autorzy: Marek Olewiński, Ireneusz W. Krasnodębski

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support