nr 1.2011 - marzec

Wytyczne ESPEN: Zywienie pozajelitowe w intensywnej terapii

Wytyczne ESPEN: Zywienie pozajelitowe w intensywnej terapii

ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive Care

 

autorzy:Pierre Singer, Mette M.Berger, Greet Van den Berghe, Gianni Biollo, Philip Calder, Alastair Forbes, Richard Griffiths, Georg Kreyman, Xavier Leverve, Claude Pichard

 

 

Czy dieta przygotowana w kuchni jest lepsza od diety przemysłowej?

Czy dieta przygotowana w kuchni jest lepsza od diety przemysłowej?

Is blenderized diet better than polymeric diet?

 

autorzy: Mikołaj Spodaryk, Elżbieta Gabrowska

 

Zachowawcze leczenie chorych na przewlekłą niewydolność jelit

Zachowawcze leczenie chorych na przewlekłą niewydolność jelit

Non-surgical treatment of patients with chronic gut failure

 

autor: Małgorzata Łyszkowska

 

Niedożywienie

Niedożywienie

Malnutrition

 

autor: Małgorzata Łyszkowska

 

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych a żywienie - kogo i kiedy żywić pozajelitowo?

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych a żywienie - kogo i kiedy żywić pozajelitowo?

Hematopoietic cell transplantation versus nutrition - who and when needs parental nutrition?

 

autorzy:Joanna Krawczyk, Teresa Korta

 

 

Modele komputerowe i ich zastosowanie w dożylnym leczeniu żywieniowym

Modele komputerowe i ich zastosowanie w dożylnym leczeniu żywieniowym

Computer models and their application in parental nutrition

 

autorzy:Mikołaj Spodaryk

 

 

Aspekty ekonomiczne żywienia dojelitowego u chorych na mukowiscydozę

Aspekty ekonomiczne żywienia dojelitowego u chorych na mukowiscydozę

The Cost-effectiveness of enteral nutrition in cystic fibrosis patients

 

autorzy:Ryszard Choruz, Piotr Szybiński, Kinga Szczepanek, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Figuła, Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Stanisław Kłęk

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support