nr 1.2017 - marzec

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Nieprawidłowa lokalizacja zgłębnika gastrostomijnego zakładanego endoskopowo jako przyczyna przewlekłych biegunek


Share

Nieprawidłowa lokalizacja zgłębnika gastrostomijnego zakładanego endoskopowo jako przyczyna przewlekłych biegunek

autorzy: Katarzyna Różycka1, Marlena Jakubczyk2, Kinga Kupczyk2, Jadwiga Główczewska3,

Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Toruniu

2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3 Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.1-PL

Czytaj więcej...

Is it possible to prepare parenteral lipid emulsions with the use of an emulsifier other than lecithin?


Share

Is it possible to prepare parenteral lipid emulsions with the use of an emulsifier other than lecithin?

authors: Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Ewelina Jereczek

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.2-EN

Czytaj więcej...

Incorrect location gastrostomy tube endoscopically assumed as the cause of chronic diarrhea


Share

Incorrect location gastrostomy tube endoscopically assumed as the cause of chronic diarrhea

authors: Katarzyna Różycka1, Marlena Jakubczyk2, Kinga Kupczyk2, Jadwiga Główczewska3Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Toruniu

2 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3 Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.1-en

Czytaj więcej...

Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci


Share

Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci

autorzy: Katarzyna Różycka1, Magdalena Kuśmierek2, Marlena Jakubczyk³, Karolina Tkaczyk4, Andrzej Chęsy5Sylwia Kołtan6, Andrzej Kołtan6, Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2 Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

4 Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

5 Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej Sportvita w Bydgoszczy

6 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.3-pl

Czytaj więcej...

Comparative analysis of the demand for nutrients in patients with cancer of the European recommendations for parenteral nutrition in children


Share

Comparative analysis of the demand for nutrients in patients with cancer of the European recommendations for parenteral nutrition in children

authors: Katarzyna Różycka1, Magdalena Kuśmierek2, Marlena Jakubczyk³, Karolina Tkaczyk4, Andrzej Chęsy5Sylwia Kołtan6, Andrzej Kołtan6, Małgorzata Krajnik1

1 Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2 Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

4 Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

5 Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej Sportvita w Bydgoszczy

6 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.3-EN

Czytaj więcej...

Czy można sporządzić pozajelitowe emulsje tłuszczowe z użyciem innego niż lecytyna emulgatora?


Share

Czy można sporządzić pozajelitowe emulsje tłuszczowe z użyciem innego niż lecytyna emulgatora?

autorzy: Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Ewelina Jereczek

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.2-PL

Czytaj więcej...

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 1


Share

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 1

autorzy: Jann Arends a, Patrick Bachmann b, Vickie Baracos c, Nicole Barthelemy d, Hartmut Bertz aFederico Bozzetti e, Ken Fearon f, Elisabeth Hütterer g, Elizabeth Isenring h, Stein Kaasa iZeljko Krznaric j, Barry Laird k, Maria Larsson l, Alessandro Laviano m, Stefan Mühlebach nMaurizio Muscaritoli m, Line Oldervoll i, o, Paula Ravasco p, Tora Solheim q, rFlorian Strasser s, Marian de van der Schueren t, u, Jean-Charles Preiser v

a Department of Medicine I, Medical Center – University of Freiburg, Faculty of Medicine, University of Freiburg, Germany

b Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard, Lyon, France

c Department of Oncology, University of Alberta, Edmonton, Canada

d Centre hospitalier universitaire, Liége, Belgium

e University of Milan, Milan, Italy

f Western General Hospital, Edinburgh, United Kingdom

g Medical University of Vienna, Austria

h Bond University, Gold Coast, Australia

i Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

j University Hospital Center and School of Medicine, Zagreb, Croatia

k Beatson West of Scotland Cancer Centre, Edinburgh, United Kingdom

l Karlstad University, Karlstad, Sweden

m University of Rome La Sapienza, Roma, Italy

n University of Basel, Basel, Switzerland

o The Norwegian Heart and Lung Association (LHL), Oslo, Norway

p Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisbon, Portugal

q European Palliative Care Research Centre (PRC), Department of Cancer Research and Molecular Medicine, Faculty of Medicine, NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

r Cancer Clinic, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway

s Oncological Palliative Medicine, Clinic Oncology/Hematology, Dept. Internal Medicine and Palliative Center, Cantonal Hospital St. Gallen, Switzerland

t VU University Medical Center (VUmc), Amsterdam, Netherlands

u HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, Netherlands

v Erasme University Hospital, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium

** These guidelines have been officially endorsed by the European Society of Surgical Oncology (ESSO), the European

Association for Palliative care (EAPC) and the Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO).

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.4-PL

Czytaj więcej...

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 1


Share

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 1

authors: Jann Arends a, Patrick Bachmann b, Vickie Baracos c, Nicole Barthelemy d, Hartmut Bertz aFederico Bozzetti e, Ken Fearon f, Elisabeth Hütterer g, Elizabeth Isenring h, Stein Kaasa iZeljko Krznaric j, Barry Laird k, Maria Larsson l, Alessandro Laviano m, Stefan Mühlebach nMaurizio Muscaritoli m, Line Oldervoll i, o, Paula Ravasco p, Tora Solheim q, rFlorian Strasser s, Marian de van der Schueren t, u, Jean-Charles Preiser v

a Department of Medicine I, Medical Center – University of Freiburg, Faculty of Medicine, University of Freiburg, Germany

b Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard, Lyon, France

c Department of Oncology, University of Alberta, Edmonton, Canada

d Centre hospitalier universitaire, Liége, Belgium

e University of Milan, Milan, Italy

f Western General Hospital, Edinburgh, United Kingdom

g Medical University of Vienna, Austria

h Bond University, Gold Coast, Australia

i Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

j University Hospital Center and School of Medicine, Zagreb, Croatia

k Beatson West of Scotland Cancer Centre, Edinburgh, United Kingdom

l Karlstad University, Karlstad, Sweden

m University of Rome La Sapienza, Roma, Italy

n University of Basel, Basel, Switzerland

o The Norwegian Heart and Lung Association (LHL), Oslo, Norway

p Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisbon, Portugal

q European Palliative Care Research Centre (PRC), Department of Cancer Research and Molecular Medicine, Faculty of Medicine, NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

r Cancer Clinic, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway

s Oncological Palliative Medicine, Clinic Oncology/Hematology, Dept. Internal Medicine and Palliative Center, Cantonal Hospital St. Gallen, Switzerland

t VU University Medical Center (VUmc), Amsterdam, Netherlands

u HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, Netherlands

v Erasme University Hospital, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium

** These guidelines have been officially endorsed by the European Society of Surgical Oncology (ESSO), the European

Association for Palliative care (EAPC) and the Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO).

DOI: 10.12872/PZK-1.3.2017.4-en

Czytaj więcej...

Streszczenia wystąpień uczestników biorących udział w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe trendy w żywieniu klinicznym” w Gdyni – 1 kwietnia 2017 r.


Share

Streszczenia wystąpień uczestników biorących udział w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe trendy w żywieniu klinicznym” w Gdyni – 1 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support