numery PŻK

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2022 (58), Tom 17

 

PZ 2022 1 cover www


Numer 1/2022 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Strategia żywieniowa u krytycznie chorej ciężarnej poddawanej terapii żylno-żylnej oksygenacji pozaustrojowej z powodu zapalenia płuc w przebiegu infekcji wirusem Sars-Cov-2"

"Ocena zmian diety doustnej pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego"

"Żywienie dojelitowe (EN) vs żywienie pozajelitowe (PN). Z perspektywy gastroenterologa"

"Żywienie dojelitowe. Przegląd rekomendacji i wskazań do stosowania diet polimerycznych i diet hydrolizowanych"

"Czy różnorodność ma znaczenie? Wpływ błonnika na mikrobiotę. Zastosowanie mieszanin błonnika w dietach przemysłowych"

"Komentarz do artykułu „Korzystny wpływ doustnych preparatów odżywczych na skład ciała i parametry biochemiczne u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii pooperacyjnej: analiza Propensity Score Matching”"

 

 

Informacja o numerze:  

Numer 1.2022 (58), Tom 17, ISSN 1896-3706 


 

Share

 

Kolejne wydanie „Postępów Żywienia Klinicznego”, które oddajemy do Państwa rąk jest zdominowane przez prace o tematyce związanej z żywieniem drogą przewodu pokarmowego. Wszystkim zainteresowanym polecam, w ramach nieustannego szkolenia, artykuły poglądowe pisane z punktu widzenia gastroenterologa. Różnorodne zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego u chorych będących pod opieką oddziałów, czy poradni gastroenterologicznych, są jednym z głównych powodów wdrażania postępowania żywieniowego. Biorąc pod uwagę, że część z tych chorych wymaga na pewnym etapie trwania choroby leczenia operacyjnego, czy pobytu w oddziałach intensywnej terapii, postępowanie żywieniowe łączy ze sobą specjalistów różnych dziedzin. Stąd prace te nie są skierowane tylko do gastroenterologów, ale też do lekarzy innych specjalności.
Poruszamy też problem żywienia chorych z chorobami nowotworowymi. Polecam Państwu pracę oryginalną, analizującą modyfikacje żywieniowe obserwowane u chorych na nowotwory. Niestety często chorzy ci dokonują modyfikacji, których podstawą są niefachowe źródła. Praca ta wskazuje na niedostateczną współpracę pacjentów z dietetykami, czy lekarzami zajmującymi się terapią żywieniową i może być dobrym punktem wyjścia do ustalenia przyczyn takiego stanu i jego poprawy. Kontynuując tę myśl odsyłam Państwa do komentarza dotyczącego pracy omawiającej wpływ wysokobiałkowej diety przemysłowej na poprawę stanu odżywienia pacjentek z rakiem piersi.
Dziejące się wokół nas ważne sprawy, te zawodowe, prywatne, jak i ogólnoświatowe nie zwalniają nas z ciągłego szkolenia, jak i dzielenia się własnymi doświadczeniami medycznymi. Dlatego nieustannie zapraszam Państwa do lektury naszego czasopisma i do nadsyłania swoich prac oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych, komentarzy artykułów opublikowanych w prasie medycznej, a dotyczących postępowania żywieniowego.
Ostatni rok był dla nas przygnębiający i to nie tylko z powodu pandemii oraz wojny toczącej się w Ukrainie. Odeszły od nas dwie osoby ściśle związane z POLSPEN-em. W październiku 2021 r. pożegnaliśmy dr med. Teresę Kortę, osobę która tworzyła od samego początku nasze Towarzystwo. Trudno sobie wyobrazić kolejne spotkania bez udziału Teresy (myślę, że długoletnia znajomość i przyjaźń pozwala mi użycia samego Jej imienia), bez Jej komentarzy i chęci uczenia innych. Kilka miesięcy później, bo w lutym 2022 r., odszedł od nas współpracująca z POLSPEN-em prof. Ireneusz Krasnodębski, jednocześnie były Redaktor Naczelny „Postępów Leczenia Żywieniowego”, a także przez ostatnie lata Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM będącej kolebką POLSPEN-u.
Pamiętając o wkładzie pracy w tworzenie i działanie naszego Towarzystwa, jak i ściśle z nim związanego czasopisma Wszystkich Tych, których już nie ma wśród nas, ważne jest by nie zaprzepaścić tego wysiłku i dbać o dalszy rozwój struktur pozwalających nam zgłębiać wiedzę dotyczącą leczenia żywieniowego.

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

Strategia żywieniowa u krytycznie chorej ciężarnej poddawanej terapii żylno-żylnej oksygenacji pozaustrojowej z powodu zapalenia płuc w przebiegu infekcji wirusem Sars-Cov-2
Paweł Kutnik, Mirosław Czuczwar

Nutritional strategy in a critically ill pregnant woman undergoing venovenous extracorporeal membrane oxygenation due to pneumonia associated with SARS-CoV-2 infection
Paweł Kutnik, Mirosław Czuczwar


Ocena zmian diety doustnej pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego
Karolina Błędowska, Marcin Folwarski, Magdalena Maciejewska-Cebulak


Evaluation of changes in oral diet in patients during oncological treatment
Karolina Błędowska, Marcin Folwarski, Magdalena Maciejewska-Cebulak

Artykuły poglądowe / Review articles

Żywienie dojelitowe (EN) vs żywienie pozajelitowe (PN). Z perspektywy gastroenterologa
Enteral nutrition (EN) vs parenteral nutrition (PN) from a gastroenterologist’s perspective
Dorota Mańkowska-Wierzbicka


Żywienie dojelitowe. Przegląd rekomendacji i wskazań do stosowania diet polimerycznych i diet hydrolizowanych
Review of the recommendations and indications for using polymeric and hydrolysed formulas
Dorota Mańkowska-Wierzbicka


Czy różnorodność ma znaczenie? Wpływ błonnika na mikrobiotę. Zastosowanie mieszanin błonnika w dietach przemysłowych
Does diversity matter? The influence of fiber on the microbiota. Use of dietary fiber mixtures in industrial diets
Anna Gudan, Ewa Stachowska


Komentar / Comment

Komentarz do artykułu „Korzystny wpływ doustnych preparatów odżywczych na skład ciała i parametry biochemiczne u kobiet z rakiem piersi poddawanych chemioterapii pooperacyjnej: analiza Propensity Score Matching”
Comment on the article “Beneficial impact of oral nutritional supplements on body composition and chemistry parameters in women with breast cancer undergoing postoperative chemotherapy: a propensity score matching analysis.”
Michał Jankowski

 

Streszczenia 
XII Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie kliniczne w praktyce”, Gdynia 23.04.2022

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2020 Grudzień

 

PZK 2020 4 CZASOPISMO OKLADKA

Numer 4/2020 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Zachowania zdrowotne a stan odżywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgicznym";

"Health behaviours and nutritional status of patients hospitalised at a surgical ward";

"Dostępy do żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych i domowych";

"Żywienie pacjenta krytycznie chorego w świetle aktualnych wytycznych";

"Leczenie żywieniowe w okresie rehabilitacji po krytycznej chorobie";

"Mikrobiota jelitowa i jej rola w metabolizmie białka".

 

Informacja o numerze:

nr 4(57) grudzień 2020 Tom 16 ISSN 1896-3706


Share

 

Szanowni Państwo,

 

Oddajemy do rąk Państwa kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego o, jak zwykle, dość zróżnicowanej tematyce.
Jednym z bardziej interesujących tematów, skupiającym na sobie uwagę środowisk medycznych, dietetyków, biologów, czy technologów żywienia, jest mikrobiota jelitowa. Bardzo interesujące, wielokierunkowe działanie mikroorganiów tworzących ekosystem przewodu pokarmowego, wpływa na czynność wielu narządów, układów. Znajomość tego wpływu otwiera nowe możliwości terapeutyczne w różnych dziedzinach medycyny. Ze względu na bliskość działania mikrobioty jelitowej z leczeniem żywieniowym problem ten dobrze wpisuje się w tematykę Postępów Żywienia Klinicznego.
Jak zwykle pochylamy się nad trudną tematyką żywieniową osób krytycznie chorych, dla których utrzymanie lub poprawa stanu odżywienia jest jednym z ważniejszych aspektów wyprowadzenia ich ze stanu krytycznego.
Niezwykle ważnym dla każdego zajmującego się leczeniem żywieniowym jest artykuł omawiający dostępy do żywienia enteralnego, wykorzystywane w warunkach szpitalnych, jak i domowych. Praktyczne przedstawienie przez autora korzystania z różnorodnych dróg dostępu do przewodu pokarmowego, będzie świetną pomocą dydaktyczną w codziennej pracy z pacjentami.
Życząc zajmującej lektury, zapraszamy Państwa do współpracy, nadsyłania artykułów oryginalnych, poglądowych, jak i opisów kazuistycznych.
Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego


Spis treści – Contents

 

Artykuł oryginalny - Original article

Zachowania zdrowotne a stan odżywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgicznym
Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Magdalena Sikora, Stanisław Kłęk


Health behaviours and nutritional status of patients hospitalised at a surgical ward
Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Magdalena Sikora, Stanisław Kłęk

 

Artykuły poglądowe - Review articles

Dostępy do żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych i domowych

Access routes for enteral nutrition in clinical and home settings
Marek Kunecki


Żywienie pacjenta krytycznie chorego w świetle aktualnych wytycznych
Nutritional support of a critically ill patients – new recommendation
Stanisław Kłęk


Leczenie żywieniowe w okresie rehabilitacji po krytycznej chorobie
Nutritional support during the recovery period after critical illness
Stanisław Kłęk


Mikrobiota jelitowa i jej rola w metabolizmie białka
Gut microbiota and its role in protein metabolism
Maja Czerwińska Rogowska, Karol Tejchman, Ewa Stachowska

 

Streszczenia


Glukagonopodobny peptyd-1 w patogenezie otyłości
Glucagon-like peptide-1 in the pathogenesis of obesity
Lucyna Ostrowska


XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 24.04.2021 „Immunożywienie – zastosowanie w praktyce”

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2020 Wrzesień

 

PZK 2020 3 CZASOPISMO OKLADKA

Numer 3/2020 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej u chorych na raka jelita grubego";

"Bioelectrical impedance analysis of body composition in colorectal cancer patients";

"Leczenie żywieniowe w praktyce klinicznej onkologa. Współczesne wytyczne";

"Dieta przemysłowa vs. kuchenna/miksowana w żywieniu dojelitowym pacjentów dorosłych".

 

Informacja o numerze:

nr 3(56) grudzień 2020 Tom 16 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2020 Czerwiec

 PZK 2020 1 CZASOPISMO OKLADKA wlasciwa

Numer 2/2020 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

Zmiana stylu życia rodzin, których dzieci wymagają żywienia pozajelitowego w warunkach domowych

Lifestyle Change of the Families Whose Children Require Home Parenteral Nutrition

Korzyści z zastosowania białek serwatkowych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

Rola składników odżywczych w stwardnieniu rozsianym

 

Informacja o numerze:

Nr 2/2020 (55) | Tom 16 ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2020 Marzec

 

PZK 2020 1 CZASOPISMO OKLADKA

Numer 1/2020 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Zalecenia postępowania w leczeniu żywieniowym – dojelitowym i pozajelitowym w warunkach domowych w czasie stanu epidemii SARS-CoV 2"

"Nowa klasyfikacja niedożywienia GLIM – zastosowanie u chorych onkologicznych"

"Czy stężenie specyficznych dla pokarmów przeciwciał IgG może być wskazaniem do diety eliminacyjnej?"

"Stanley J. Dudrick – życie i osiągnięcia"

 

Informacja o numerze:

nr 1(54) grudzień 2020 Tom 16 ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2019

 PZK 2019 4 CZASOPISMO OKLADKA

 

Numer 4/2019 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Zakażenie grzybicze ośrodkowego układu nerwowego, jako powikłanie centralnego żywienia pozajelitowego – opis przypadku" 

"Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach"

"Historia odkrycia witamin"

"Efektywność omega-3-kwasów tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym w warunkach szpitalnych: przegląd systematyczny wraz z analizą [sequntial] badań naukowych – omówienie artykułu"

Informacja o numerze:

Nr 4(53) 2019, Tom 15, ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2019 Wrzesień

 

Kwartalnik Jelita okladka druk

Numer 3/2019 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Wpływ terapii żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na stan odżywienia pacjentów chirurgicznych"

"Ostre uszkodzenie nerek z objawami zespołu Fanconiego w przebiegu leczenia chłoniaka B-komorkowego u 14 letniej pacjentki. Opis przypadku"

"Historyczne ujęcie rozwoju żywienia klinicznego"

 

Informacja o numerze:

Nr 3(52) wrzesień 2019, Tom 15, ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2019 Czerwiec

 

Kwarrtalnik okladka 2019 2

Numer 2/2019 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Całkowita zawartość wody u chorych na raka żołądka w modelu przedoperacyjnego immunostymulującego leczenia żywieniowego z doustną glutaminą"
"Stan odżywienia pacjentów w oddziale chirurgicznym a powikłania pooperacyjne"

 

Informacja o numerze:

Nr 2(51) czerwiec 2019, Tom 15, ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2019 Marzec

 

Postepy Zywienia okladka do akceptacji

Numer 1/2019 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

„Jak poprawić jakość leczenia żywieniowego w szpitalu?”

„Żywienie chorych w intensywnej terapii – w poszukiwaniu idealnej formuły białkowo-energetycznej”

„Zalecenia żywieniowe w trakcie radioterapii u chorych na nowotwory złośliwe”

 

Informacja o numerze:

Nr 1(50) marzec 2019, Tom 15, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2018 Grudzień

 

Postepy Zywienia calosciowy-1

Numer 4/2018 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

„Wpływ sposobu opieki nad centralnym dostępem żylnym na liczbę zakażeń odcewnikowych w grupie najmłodszych dzieci leczonych operacyjnie”

„Żywienie a insulinooporność i cukrzyca typu 2”

„Co nowego w żywieniu dojelitowym w 2018?”

“Recipes for the successful management of gastrointestinal fistulas: an overview. Management of gastrointestinal fistulas”.

 

Informacja o numerze:

Nr 4(49) grudzień 2018, Tom 14, ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2018 Wrzesień

 

01 okladka wrzesien2018

Numer 3/2018 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

„Stan odżywienia pacjentów w wieku powyżej 65 lat w oddziale neurologicznym”

„Ocena zapotrzebowania na opiekę farmaceutyczną w grupie chorych pediatrycznych z dostępami żywieniowymi przewodu pokarmowego”

„Zastosowanie emulsji tłuszczowych u krytycznie chorych: zalecenia Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN)”

„Oral Nutritional Supplements jako forma wsparcia żywieniowego chorych z nowotworami głowy i szyi”

Informacja o numerze:

Nr 3(48) wrzesień 2018, Tom 14, ISSN 1896-3706

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2018 Czerwiec


okladka czerwiec2018Numer 2/2018 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Ocena bezpieczeństwa mieszanin do żywienia pozajelitowego dla pacjentów z chorobami nowotworowymi"

"Zjawisko SSS (sytości sensoryczno specyficznej) i możliwość wykorzystania jej w leczeniu zaburzeń odżywiania"

"Edukacja żywieniowa pacjentów z cukrzycą."

 "Rola czynników żywieniowych w prewencji i leczeniu przewlekłego limfocytowego zapalenia tarczycy"

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 2(47) czerwiec 2018, Tom 14, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2018 Marzec


okladka marzec2018-01-wwwNumer 1/2018 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Parametry wydolności nerek u chorych z zespołem krótkiego jelita żywionych pozajelitowo"

"Stężenie wybranych parametrów biochemicznych w zespole krótkiego jelita"

"Problem niedożywienia oraz postępowanie żywieniowe w najczęstszych chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży"

 "Skuteczność ONS w interwencji żywieniowej u pacjentów w podeszłym wieku. Przegląd badań"

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 1(46) marzec 2018, Tom 14, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2017 grudzień


okladka grudzien2017 druk 01Numer 4/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

Artykuły oryginalne

Nutri One – wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efektów stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego Nutrison Advanced Diason Energy HP u ciężko chorych pacjentów, z niewydolnością oddechową w okresie poprawy
Nutri One – a multicentre observational trial of effects of using Nutrison Advanced Diason Energy HP in severely ill patients with respiratory failure in the improvement phase.
Wieczorek A., Gaszyński T., Jarosz K., Stawiszyński D., Wośko J., Landowska K., Świerczyński R., Kowal E., Wójtowicz R., Baum E., Borowik D., Rychlik W., Janka J., Witman A., Dymczyk A., Komendzińska D., Kwiatkowska M., Czekaj M., Kozień M., Jezierska M., Smoczyk B., Sys K., Szczyrzyca J., Milewicz T., Orczyk K., Aptacy S., Gierba K., Ziajka M., Rajda R., Ozimirski A., Pachacz W., Rakoczy E., Sadowski R., Panieński P., Wichłacz P., Karasiński M., Sułkowski W., Sakowski T., Cholewa M., Gorzawska B., Wojciechowski P.

Opieka farmaceutyczna u pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych
Pharmaceutical Care of Patients Receiving Home Parenteral Nutrition
Dominika Stępska-Bodzoń, Adrian Bryła, Magdalena Piętka, Stanisław Kłęk

Artykuły poglądowe

Immunologiczne aspekty jadłowstrętu psychicznego
Immunological aspects of anorexia nervosa
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Robert Słotwiński

Kwalifikacja do domowego leczenia żywieniowego chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej
Indications for home nutritional therapy in cancer patients
Bogna Kwella, Krystyna Urbanowicz

Suplementacja doustna – nowe możliwości
Oral nutritional supplements – new opportunities
Monika Rafałowska, Sylwia Małgorzewicz, Marcin Gruchała

Wytyczne

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 4
ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 4
Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos, Nicole Barthelemy, Hartmut Bertz, Federico Bozzetti, Ken Fearon, Elisabeth Hütterer, Elizabeth Isenring, Stein Kaasa, Zeljko Krznaric, Barry Laird, Maria Larsson, Alessandro Laviano, Stefan Mühlebach, Maurizio Muscaritoli, Line Oldervoll, Paula Ravasco, Tora Solheim, Florian Strasser, Marian de van der Schueren, Jean-Charles Preiser

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 4(45) grudzień 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2017 wrzesień


Numer 3/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Funkcjonowanie pracowni żywienia pozajelitowego w polskich aptekach szpitalnych"

"Czy potrzebny jest standard opieki farmaceutycznej nad pacjentem żywionym
w domu?"

"Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): Chirurgia"

"Nadwrażliwość na dodatki do żywności"

"Celiakia – najnowsze zalecenia"

"Postrzeganie roli farmaceuty zaangażowanego w terapię żywieniową pacjenta przez pryzmat konferencji „Farmaceuta na oddziale szpitalnym”. Relacja z konferencji."

"Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 3"

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 3(44) wrzesień 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2017 czerwiec


Numer 2/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Żywienie kliniczne pacjentów i jego rozliczanie z płatnikiem"

"Leczenie żywieniowe w ostrym zapaleniu trzustki"

"Zastosowanie diety bezlaktozowej u chorych poddanych leczeniu z powodu choroby nowotworowej"

"Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 2"

"Dodatek Zjazdowy"

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 2(43) czerwiec 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2017 marzec


Numer 1/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Nieprawidłowa lokalizacja zgłębnika gastrostomijnego zakładanego endoskopowo jako przyczyna przewlekłych biegunek."

"Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci."

"Czy można sporządzić pozajelitowe emulsje tłuszczowe z użyciem innego niż lecytyna emulgatora?"

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 1(42) marzec 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2016 grudzieńNumer 4/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową."

"Nutrition Day 2015 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nidzicy. Stan odżywienia pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej."

"Albuminy – historia, fizjologia i rola w dzisiejszej terapii."

"Izomery trans kwasów tłuszczowych – źródła pokarmowe i działania metaboliczne."

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 4(41) grudzień 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2016 wrzesień
Numer 3/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym: dlaczego potrzebujemy nowego produktu?

"Funkcjonowanie zespołów żywieniowych w Polsce – wyniki badania ankietowego"

"Rola tkanki mięśniowej w postępującym wyniszczeniu chorych z chorobami
przewlekłymi"

"Bezpieczeństwo stosowania diet wegetariańskich w kontekście chorób
przewlekłych"

 Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 3(40) wrzesień 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2016 czerwiec
Numer 2/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w     sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Rola selenu i cynku w żywieniu pozajelitowym

"Kryteria leczenia teduglutydem chorych z zespołem krótkiego jelita – wytyczne panelu ekspertów Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Część I – chorzy rokujący uwolnienie od żywienia pozajelitowego "

 Zapraszamy.

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 2(39) czerwiec 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2016 marzec
Numer 1/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w     sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Zespół kacheksja/anoreksja: zastosowanie octanu megesterolu

"Rola glucagon-like peptide 2 w leczeniu zespołu krótkiego jelita"

 

Zapraszamy.

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 1(38) marzec 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2015 grudzieńNumer 4/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w     sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Realizacja leczenia żywieniowego w Polsce. Funkcjonowanie zespołów żywieniowych: wyniki wstępne

"Analiza stężenia witaminy B1 u pacjenta z charakterystycznym objawami zespołu Wernickiego-Korsakowa podczas wdrażania żywienia pozajelitowego – opis przypadku"

 

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr4(37) grudzień 2015, Tom 11, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2015 wrzesień


Numer 3/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuł:
"Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?"
"
Konieczność zastosowania żywienia pozajelitowego u pacjentek w początkowej fazie leczenia celiakii - opis dwóch przypadków"
"
Zespół ponownego odżywienia w przebiegu zespołu krótkiego jelita"
"Grelina – hormon o charakterze „antykachektycznym”?
"Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej niepełnoletnich"

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr3(36) wrzesień 2015, Tom 11, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2015 czerwiec


Numer 2/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuł:
"Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż węglowodanów, aminokwasów i lipidów" 
"Stan odżywienia a powikłania pooperacyjne u pacjentów z rakiem żołądka z zastosowanym żywieniem dojelitowym immunomodulującym" 
"Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych ?"

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr2(35) czerwiec 2015, Tom 11, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 1.2015 marzec

Numer 1/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" pod redakcją Małgorzaty Łyszkowskiej - nowa redaktor naczelna  już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Analiza stanu odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 6 do 10 lat w mieście Piekary Śląskie",
"Podaż aminokwasów w żywieniu pozajelitowym nie zwiększa ryzyka uszkodzenia mózgu związanego z obecnością glutaminianu.",
"Leczenie żywieniowe w praktyce – pytania do eksperta.",
"Niedożywienie szpitalne - 50 lat później."

oraz nowy dział:

"Żywienie kliniczne okiem farmaceuty"

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr1(34) marzec 2015, ISSN 1896-3706

   

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 4.2014 grudzień

 
Numer 4/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Otyłość u dzieci w świetle przemian gospodarczych w latach 1987 do 2007.", 
"Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1w ustroju człowieka – doniesienia wstępne.", 
"Ocena stanu odżywienia pacjentów przyjmowanych do Oddziału Onkologii Klinicznej przy użyciu powszechnie używanych skal: NRS2002 i SGA.",
"Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała –podaż energii i płynów.",
"Otyłość u dzieci i młodzieży.",
"Białko, a nie energia? Prawidłowa proporcja białka i energii u krytycznie chorych pacjentów."
"
Zatwierdzone zalecenia ESPEN: Leczenie żywieniowe po poważnych oparzeniach."

Zapraszamy.

 

Informacje o numerze:

Nr4(33) grudzień 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 3.2014 wrzesień

 
Numer 3/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.", 
"Incidence and Symptoms of Diabetes Type Two Can be Reduced by Theaflavins but Outcome Depends on Presence of Metals.", 
"Składniki diety a odporność organizmu.",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Geriatria",

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr3(32) wrzesień 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

 

 

  

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 2.2014 czerwiec

 
Numer 2/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Lipoid pneumonia as a complication of a ketogenic diet usage in a 14-month-old boy with drug-resistant epilepsy - case study.",
"Czy parametr CAN może być wyznacznikiem trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego?", 
"Translokacje bakteryjne jako konsekwencje wieloczynnikowego uszkodzenia bariery jelitowej.",
"Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych poddawanych planowym zabiegom w obrębie odbytnicy/miednicy: Wytyczne Towarzystwa ERAS®"

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr2(31) czerwiec 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

  

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 1.2014 marzec

 
Numer 1/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Długoterminowe leczenia żywieniowe: wpływ emulsji opartej na bazie oliwy z oliwek na czynność wątroby.", 
"Interwencja żywieniowa u chorej na jadłowstręt psychiczny - opis przypadku.", 
"Polskie zalecenia na temat żywienia w onkologii - część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe).",
"Problemy jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.",
"Nie za dużo i nie za wcześnie - bezpieczne włączanie żywienia pozajelitowego.",
"Wytyczne dotyczące opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi pankreatoduodenektomii: Zalecenia Towarzystwa ERAS®."

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr1(30) marzec 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 4-5.2013 grudzień

 okladka nr 4 2013Numer 4-5/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Częstość uogólnionych zakażeń odcewnikowych u dzieci żywionych pozajelitowo w zależności od miejsca realizacji leczenia żywieniowego.", 
"Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?", 
"Emulsje tłuszczowe oparte na oliwie z oliwek w żywieniu pozajelitowym: skuteczny partner w leczeniu.",
"Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych.",
"Znaczenie posiłków uzupełniających dietę szpitalną u osób starszych w trakcie hospitalizacji.",
"Skuteczne leczenie żywieniowe: problem pokrycia zapotrzebowania oraz rozpoczęcia interwencji.",
"Dojelitowe żywienie immunomodulujące: stan wiedzy w 2013 roku.",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Intensywna opieka."

Zapraszamy.

Informacje o numerze:

 Nr4-5(28-29) grudzień 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2013 Wrzesień

Numer 3/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży, a w nim między innymi ciekawy artykuł dotyczący trójglicerydów, rozwiązywania problemow żywienia dojelitowego, list do Rektorów w sprawie utworzenia kierunku studiów pt. "Żywienie kliniczne" i projekt planu tych studiów, oraz wiele innych! 

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr3(27) wrzesień 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

   

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2013 Czerwiec

okładka nr 2 2013Numer 2/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi streszczenia wystąpień na XV-tym, jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz VIII Konferencji Naukowej Sekcji, który odbył się w Jachrance w dniach 21-23 czerwca 2013 roku.

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

 Nr 2(26) czerwiec 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2013 Marzec

okladka-1.2013Numer 1/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi, artykuły:
"Gastrostomia metodą "push" z wykorzystaniem zestawu do gastropeksji i utrasonografii",
"Czy gastrostomia odżywcza nasila refluks żołądkowo przełykowy u dzieci ? - wieloletnie doświadczenia ośrodka.",
"Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamknietego na terenie województwa pomorskiego",
"List do ministra",
"Serology negative celiac disease: Case report".

 Zapraszamy. 

 

 

Informacje i numerze: 

Nr1(25) marzec 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 4.2012 grudzień

 okladka numer4-02-smallNumer 4/2012 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: Relacja z X Konferencji naukowo-szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne”. W numerze:
"Rola układu immunologicznego w powstawaniu niepożądanych reakcji pokarmowych", 
"Gospodarka witaminami z grupy B a dieta wegetariańska", 
"Zaburzenia glikemii u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową ciała, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: niewydolność nerek u dorosłych".

 Zapraszamy. 

 

Informacje o numerze:

Nr4(24) grudzień 2012, Tom 8, ISSN 1896-3706

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2012 wrzesień

okladka numer3-02-smallNumer 3/2012 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: Relacja z X Konferencji naukowo-szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne”.
Artykuły:
"Rola układu immunologicznego w powstawaniu niepożądanych reakcji pokarmowych",
"Gospodarka witaminami z grupy B a dieta wegetariańska",
"Zaburzenia glikemii u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową ciała, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: niewydolność nerek u dorosłych".

Zapraszamy. 

 

Informacje o numerze:

Nr3(23) wrzesień 2012, Tom 8, ISSN 1896-3706

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2012 czerwiec

Numer 2/2012 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi, artykuł: "Rozwiązywanie codziennych problemów żywienia dojelitowego: raport z sesji Złotego Sponsora XIV Zjazdu PTŻPiD (Solving everyday problems of enteral nutrition: Report of Session Gold Sponsor XIV Congress PTŻPiDS." 

 Zapraszamy.

 

Informacje o numerze:

Nr2(22) czerwiec 2012, Tom 8, ISSN 1896-3706

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support