nr 1.2014 - marzec

Wstępniak

Share
 

Wstępniak

autor: prof. Ireneusz Krasnodębski

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Polskie zalecenia na temat żywienia w onkologii – część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe).

Share

Polskie zalecenia na temat żywienia w onkologii – część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe).

Polish recommendations on nutrition in oncology - part II: nutrition by the gastrointestinal tract (enteral nutrition).

autorzy: Stanisław Kłęk,1 Jerzy Jarosz,2 Aleksandra Kapała,3 Joanna Krawczyk,Małgorzata Misiak,4 Kinga Szczepanek,2 Maciej Krzakowski2, Jacek Jassem5

1Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick’a, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina

2Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

3Warszawski Uniwersytet Medyczny

4Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpital Praski im. Przemienienia Pańskiego, Warszawa

5Gdański Uniwersytet Medyczny

Czytaj więcej...

Długoterminowe leczenia żywieniowe: wpływ emulsji opartej na bazie oliwy z oliwek na czynność wątroby.

Share

Długoterminowe leczenia żywieniowe: wpływ emulsji opartej na bazie oliwy z oliwek na czynność wątroby.
Long-term dietary treatment: the impact of the emulsion based on olive oil on liver function.

autorzy: Stanisław Kłęk,1 Lucyna Walewska,2 Lucyna Ścisło2
1Szpital Specjalistyczny w Skawinie im. Stanleya Dudricka
2Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Czytaj więcej...

Problemy jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.

Share

Problemy jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Issues of quality of life of patients with anorexia nervosa.

autorzy: Dominika Salwach-Kuberska,1 Mikołaj Majkowicz,2-3 Wiesława Łysiak-Szydłowska1,3

1Zakład Dietetyki Ogólnej, Katedra Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  80-211 Gdańsk

2Zakład Badań nad Jakością Życia, Katedra Psychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-211 Gdańsk

3Wydział Nauk o Zdrowiu, Powiślańska Szkoła Wyższa, 82-500 Kwidzyn

 

Czytaj więcej...

Interwencja żywieniowa u chorej na jadłowstręt psychiczny – opis przypadku.

Share

Interwencja żywieniowa u chorej na jadłowstręt psychiczny – opis przypadku.

Nutritional support in anorexia nervosa – case report.

autorzy: mgr Natalia Mogiłko

Zespół Żywieniowy, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 

Czytaj więcej...

Wytyczne dotyczące opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi pankreatoduodenektomii: Zalecenia Towarzystwa ERAS®.

Share

Wytyczne dotyczące opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi pankreatoduodenektomii: Zalecenia Towarzystwa ERAS®.

Guidelines for Perioperative Care for Pancreaticoduodenectomy: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society Recommendations.

autorzy: Kristoffer Lassen,1-2 Marielle M. E. Coolsen,3 Karem Slim,4 Francesco Carli,5 José E. de Aguilar-Nascimento6, Markus Schäfer,7 Rowan W. Parks,2 Kenneth C. H. Fearon,2 Dileep N. Lobo,8 Nicolas Demartines,7 Marco Braga9, Olle Ljungqvist10 and Cornelis H. C. Dejong,3 on behalf of the ERAS® Society, the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism and the International Association for Surgical Metabolism and Nutrition

1Department of GI and HPB surgery, University Hospital Northern Norway, Tromsø and Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø, Norway

2Clinical Surgery, University of Edinburgh, Royal Infirmary of Edinburgh, United Kingdom

3Department of Surgery, University Hospital Maastricht and NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism, Maastricht, The Netherlands

4Department of Digestive Surgery, Hospital CHU Estaing, Clermont-Ferrand, France

5Department of Anesthesia, McGill University Health Centre, Montreal, Quebec, Canada

6Department of Surgery, Federal University of Mato Grosso, Cuiaba, Brazil

7Department of Visceral Surgery, University Hospital of Lausanne (CHUV), Switzerland

8Division of Gastrointestinal Surgery, Nottingham Digestive Diseases Centre National Institute for Health Research, Biomedical Research Unit, Nottingham University Hospitals, Queen’s Medical Centre, Nottingham, United Kingdom

9San Raffaele University, Milan, Italy

10Department of Surgery, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden & Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support