nr 3.2018 - wrzesień

Wstępniak

Share

Wstępniak

autor:dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Stan odżywienia pacjentów w wieku powyżej 65 lat w oddziale neurologicznym


Share

Stan odżywienia pacjentów w wieku powyżej 65 lat w oddziale neurologicznym

Nutritional status of patients aged >65 years hospitalised in the department of neurology

Autorzy: Elżbieta Walewska1, Lucyna Ścisło1, Magdalena Staszkiewicz1, Natalia Benesiewicz1, Stanisław Kłęk2

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków
2 Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie

DOI: 10.12872/PZK-2-2018-1-PL

Czytaj więcej...

Nutritional status of patients aged >65 years hospitalised in the department of neurology


Share

Nutritional status of patients aged >65 years hospitalised in the department of neurology

Stan odżywienia pacjentów w wieku powyżej 65 lat w oddziale neurologicznym


Elżbieta Walewska1, Lucyna Ścisło1, Magdalena Staszkiewicz1, Natalia Benesiewicz1, Stanisław Kłęk2

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków
2 Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley’a Dudricka w Skawinie

DOI: 10.12872/PZK-2-2018-1-EN

Czytaj więcej...

Ocena zapotrzebowania na opiekę farmaceutyczną w grupie chorych pediatrycznych z dostępami żywieniowymi przewodu pokarmowego


Share

Ocena zapotrzebowania na opiekę farmaceutyczną w grupie chorych pediatrycznych z dostępami żywieniowymi przewodu pokarmowego
Evaluation of the demand for pharmaceutical care in the group of pediatric patients with gastrointestinal nutritional access

Beata Stancel1, Alina Górecka1, Magdalena Cerbin-Koczorowska2


1 Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu, apteka szpitalna 

2 Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI: 10.12872/PZK-2-2018-2-PL

Czytaj więcej...

Zastosowanie emulsji tłuszczowych u krytycznie chorych: zalecenia Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN)


Share

Zastosowanie emulsji tłuszczowych u krytycznie chorych: zalecenia Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN)

Lipids in the intensive care unit: Recommendations from the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

Stanisław Kłęk

Szpital Wielospecjalistyczny w Skawinie im. Stanley Dudricka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

DOI: 10.12872/PZK-2-2018-3-PL

Czytaj więcej...

Oral Nutritional Supplements jako forma wsparcia żywieniowego chorych z nowotworami głowy i szyi


Share

Oral Nutritional Supplements jako forma wsparcia żywieniowego chorych z nowotworami głowy i szyi

Oral Nutritional Supplements as a form of nutritional support for patients with head and neck cancer

Małgorzata Solecka1,2, Anna Wrzochal2, Stanisław Głuszek3,4

1 Klinika Radioterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Onkologii; Kierownik kliniki: lek. med. Zofia Ilnicka

2 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kierownik wydziału: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

3 Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kierownik zakładu: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

4 Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach; Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

DOI: 10.12872/PZK-2-2018-4-PL

Czytaj więcej...

Streszczenia wystąpień uczestników XX Zjazdu i XXXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu - część druga

Share

Streszczenia wystąpień uczestników biorących udział w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych” Gdynia – 21 kwietnia 2018 r.

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support