Wstępniak

Za nami XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu w Jachrance obfitujący w inspirujące wykłady i ciekawe doniesienia. Za nami też kolejny 40-ty Kongres ESPEN w Madrycie z silną polską reprezentacją. Przed nami powakacyjny powrót do pracy i codziennych obowiązków, do których należy nieustawiczne samokształcenie.

Wszystkim, zainteresowanym problematyką postępowania żywieniowego, zaburzeniami stanu odżywienia i metabolizmu przekazujemy kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego. Znajdziecie w nim Państwo streszczenia nadesłanych prac na zjazd w Jachrance, które nie zostały opublikowane w poprzednim numerze czasopisma. Opublikowaliśmy pracę dotyczącą oceny stanu odżywienia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Na tę grupę chorych narażonych na niedożywienie zwrócono też uwagę na tegorocznym kongresie ESPEN, biorąc pod uwagę mnogość doniesień i sesji poruszających ten problem. Znajdziecie Państwo artykuły poglądowe dotyczące zarówno żywienia pozajelitowego, jak drogą przewodu pokarmowego. Do przeczytania ich serdecznie Państwa namawiam.

Zapraszam wszystkich autorów, którzy prezentowali swoje prace podczas ostatnich spotkań w Jachrance i w Madrycie do ich publikacji na łamach naszego czasopisma, to skuteczna metoda by nie zostały one zapomniane i najlepszy sposób, by podzielić się własnymi doświadczeniami z innymi.

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support