nr 3.2014 - wrzesień

Wstępniak

Share
 

Wstępniak

autor: prof. Ireneusz Krasnodębski

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share
 

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.

Share

Nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. 

Eating habits and physical activity of patients with anorexia nervosa.

autorzy: Dominika Salwach-Kuberska,1  Mikołaj Majkowicz,2,3 Wiesława Łysiak-Szydłowska1,3

1Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-210 Gdańsk

2Zakład Badań nad Jakością Życia, Katedra Psychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-211 Gdańsk

3Wydział Nauk o Zdrowiu, Powiślańska Szkoła Wyższa, 82-500 Kwidzyn

Czytaj więcej...

Składniki diety a odporność organizmu.

Share

Nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. 

Components of the diet and the body’s resistance.

autorzy: Wiesława Łysiak-Szydłowska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11-tego Listopada 13,  82-500 Kwidzyn, Zakład Dietetyki Ogólnej, Katedra Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-211 Gdańsk

Czytaj więcej...

Incidence and Symptoms of Diabetes Type Two Can be Reduced by Theaflavins but Outcome Depends on Presence of Metals.

Share

Incidence and Symptoms of Diabetes Type Two Can be Reduced by Theaflavins but Outcome Depends on Presence of Metals.

autorzy: Jerzy Jankun,1,2,3 Ewa Skrzypczak-Jankun1

1Urology Research Center, Department of Urology, The University of Toledo, Health Science Campus, Toledo, OH 43614, USA. 

2Protein Research Chair, Department of Biochemistry, College of Sciences, King Saud University, Riyadh 11451, Kingdom of Saudi Arabia. 

3Department of Clinical Nutrition, Medical University of Gdańsk, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Poland

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Geriatria.

Share

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Geriatria.

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics.

autorzy: D. Volkerta, Y.N. Bernerb, E. Berryc, T. Cederholmd, P. Coti Bertrande, A. Milnef, J. Palmbladg, St. SchneiderhL. Sobotkai, Z. Stangaj, DGEM:$$ R. Lenzen-Grossimlinghaus, U. Krys, M. Pirlich, B. Herbst, T. Schu¨tz, W. Schro¨er, W. Weinrebe, J. Ockenga, H. Lochs

aHead Medical Science Division, Pfrimmer-Nutricia, Erlangen, Germany

bHead Geriatric Department, Meir Hospital, Kfar Saba, Israel

cDepartment of Human Nutrition & Metabolism, Hebrew University, Hadassah Med School, Jerusalem, Israel

dDepartment of Public Health and Caring Science, Uppsala University, Uppsala, Sweden

eUnite´ de Nutrition Clinique, CHUV, Lausanne, Switzerland

fHealth Services Research Unit, University of Aberdeen, Aberdeen, UK

gDepartment of Medicine, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Huddinge, Sweden

hGastroente´rologie et Nutrition Clinique, Hopital de l’Archet, Nice, France

iMetabolic Care Unit, Department of Gerontology and Metabolic Care, Charles University, Faculty of Medicine, Hradec Kralove, Czech Republic

jInternal Medicine and Clinical Nutrition, Inselspital/University Hospital, Bern, Switzerland

Tłumaczył: lek. Jakub Szczerbicki

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support