nr 2.2012 - czerwiec

WSTĘPNIAK

Share
 

Wstępniak 


autor: Prof. Dr hab. N. med. Ireneusz W. Krasnodębski

Czytaj więcej...

Rozwiązywanie codziennych problemów żywienia dojelitowego: raport z sesji Złotego Sponsora XIV Zjazdu PTŻPiD

Share
 

Rozwiązywanie codziennych problemów żywienia dojelitowego: raport z sesji Złotego Sponsora XIV Zjazdu PTŻPiD

autorzy: Stanisław Kłęk,1 Dorota Mańkowska-Wierzbicka,2 Piotr Szybiński,3 Krzysztof Figuła,4 Magda Piechowicz4

1Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Skawina
2Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
4Klinika Ginekologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Czytaj więcej...

Porównanie wybranych parametrów laboratoryjnych niedożywionych chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i schorzeniami przewodu pokarmowego.

Share

Porównanie wybranych parametrów laboratoryjnych niedożywionych chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i schorzeniami przewodu pokarmowego.

 

autorzy:Kanikowska Alina, Nowak Michalina, Kargulewicz A, Pawliczak Marzena

Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Czytaj więcej...

Rola dietetyka w zespole terapeutycznym - streszczenie.

Share
 

Rola dietetyka w zespole terapeutycznym - streszczenie.

 

autorzy:Anna Jeznach-Steinhagen, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

Czytaj więcej...

A case report.

Share

A rare but serious complication of central venous catheter use – a catheter rupture due to the pinch-off syndrome in 17 years old girl with neurofibrosarcoma myxoides of the neck.


autorzy:
Hermanowicz A., Debek W., Komarowska M., Kirejczyk JK., Lewszuk A., Krawczuk-Rybak M.

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowych (ż.p.d.)

Share
 

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowych (ż.p.d.)

autorzy: Michael Staun, Loris Pironi, Federico Bozzetti, Janet Baxter, Alastair Forbes, Francesca Joly, Palle Jeppesen, Jose Moreno, Xavier Hébuterne, Marek Pertkiewicz, Stefan Mülebach, Alan Shenkin, André Van Gossum


Tłumaczył: lek. Jakub Szczerbicki

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support