Artykuły Open Access

Nutri One – wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efektów stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego Nutrison Advanced Diason Energy HP u ciężko chorych pacjentów, z niewydolnością oddechową w okresie poprawy.

Share

Nutri One – wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efektów stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego Nutrison Advanced Diason Energy HP u ciężko chorych pacjentów, z niewydolnością oddechową w okresie poprawy.

autorzy:Wieczorek A.1, Gaszyński T.1, Jarosz K.2, Stawiszyński D.3, Wośko J.4, Landowska K.5, Świerczyński R.6, Kowal E.6, Wójtowicz R.6, Baum E.7, Borowik D.8, Rychlik W.9, Janka J.10, Witman A.11, Dymczyk A.12, Komendzińska D.13, Kwiatkowska M.14, Czekaj M.15, Kozień M.16, Jezierska M.17, Smoczyk B.18, Sys K.19, Szczyrzyca J.20, Milewicz T.21, Orczyk K.22, Aptacy S.23, Gierba K.24, Ziajka M.24, Rajda R.25, Ozimirski A.26, Pachacz W.27, Rakoczy E.28, Sadowski R.29, Panieński P.30, Wichłacz P.31, Karasiński M.32, Sułkowski W.33, Sakowski T.34, Cholewa M.35, Gorzawska B.36, Wojciechowski P.36

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM im. Prof. T. Sokołowskiego w Szczecinie
3Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
4Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
5Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy
6Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
7Szpital Bielański w Warszawie
8Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
9Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM – Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca w Katowicach
10Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
11Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
12Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
13Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
14Szpital Wojewódzki w Opolu
15Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
16Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
17Szpital Św. Rafała w Krakowie
18Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
19Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
20Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
21Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
22Szpital Wojewódzki im. Św Łukasza w Tarnowie
23Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Psarskiego w Ostrołęce
24Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
25Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
26Szpital MSWiA w Kielcach
27Szpital Powiatowy im. Bł M. Wieckiej w Bochni
28Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej
29Szpital Specjalistyczny Brzeziny
30Szpital Powiatowy im. Dr K. Hołogi w Nowym Tomyślu
31Szpital Powiatu Bytowskiego
32Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim
33Szpital w Ostrowi Mazowieckiej
34Szpital Powiatowy w Drezdenku
35Szpital w Wadowicach
36Biostat

Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Prof. dr hab. n med. Tomasz Gaszyński

Badanie zrealizowane w oparciu o grant badawczy firmy Nutricia.

DOI: 10.12872/PZK-4.12.2017.1-PL

Czytaj więcej...

Kryteria leczenia teduglutydem chorych z zespołem krótkiego jelita- wytyczne panelu ekspertów Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Część I - chorzy rokujący uwolnienie od żywienia pozajelitowego.

numer DOI: 10.12872/PZK-2.6.2016.1

The inclusion criteria for Tedutglutide treatment of short bowel syndrome – the recommendations of the Polish Network of Intestinal Failure Centers. Part I – patients with good prognosis for alimentary autonomy. 

autorzy: Marek Kunecki1, Stanisław Kłęk2, Jacek Sobocki3, Konrad Matysiak4, Katarzyna Karwowska4, Krystyna Urbanowicz5

1Centrum Leczenia Żywieniowego WSS im. M. Pirogowa w Łodzi
2Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego Szpital Wielospecjalistyczny w Skawinie
3Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny
4 Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego
5Pracownia Żywienia Poza- i Dojelitowego, Poradnia dla Chorych Żywionych Poza- i Dojelitowo w Warunkach Domowych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

 

Streszczenie

Teduglutyd jest analogiem GLP-2 o dobrze udokumentowanym działaniu poprawiającym wydolność przewodu pokarmowego u chorych z zespołem krótkiego jelita. W oparciu o własne doświadczenie oraz publikacje z innych ośrodków opracowano zasady leczenia chorych z zespołem krótkiego jelita z zastosowaniem teduglutydu. Obejmują one zasady kwalifikacji, kryteria wyłączenia z leczenia, zasady monitorowania, kryteria oceny skuteczności oraz zakończenia leczenia. Kwalifikacja do leczenia teduglutydem powinna by

przeprowadzona w ośrodkach domowego żywienia pozajelitowego, kompleksowo zajmujących się leczeniem niewydolności przewodu pokarmowego, w których zostanie podjęte to leczenie. Ośrodki te posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę gwarantującą właściwą kwalifikację i bezpieczeństwo leczenia oraz umożliwiają koordynację pozwalającą na uzyskanie najlepszej możliwej skuteczności leku.

 

Abstract

Teduglutide is an analogue of GLP-2 with a proven efficiency for the improvement of a gut function in patients with short bowel syndrome. The guidelines for the application of teduglutide in patients with short bowel syndrome were described basing on the own experience and literature review. These comprise: indications, exclusions criteria, monitoring of treatment, criteria of efficiency and termination of the treatment. Because of high quality and complexity of care required, this type of treatment should be applied only in highly experienced centers of home parenteral nutrition.

Słowa kluczowe: zespół krótkiego jelita, teduglutyd, wytyczne
Key words: short bowel syndrome, tegulutide, guidelines
Skróty: ŻP- Żywienie pozajelitowe, BMI – (ang. Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała, ZKJ – Zespół Krótkiego Jelita

 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support