nr 1.2012 - marzec

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: centralny dostęp żylny (umiejscowienie, pielęgnacja, diagnostyka i leczenie powikłań)

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: centralny dostęp żylny (umiejscowienie, pielęgnacja, diagnostyka i leczenie powikłań)

ESPEN guidelines on parenteral nutrition: central venous catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications)

 

autorzy: Mauro Pittiruti, Helen Hamilton, Roberto Biffi, John MacFie, Marek Pertkiewicz

 

Żywienie pozajelitowe w okresie noworodkowym

Żywienie pozajelitowe w okresie noworodkowym

Parenteral nutrition in neonatal period

 

autor: Małgorzata Łyszkowska

 

Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu przy Polskim Towarzystwie Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu przy Polskim Towarzystwie Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

Konferencja uzgodnieniowa: Problemy żywieniowe w polskiej onkologii

Konferencja uzgodnieniowa: Problemy żywieniowe w polskiej onkologii

Kontraktowanie procedur żywieniowych

Kontraktowanie procedur żywieniowych

Lista ośrodków prowadzących leczenie żywieniowe w Polsce

Lista ośrodków prowadzących leczenie żywieniowe w Polsce.

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support