nr 3.2015 - wrzesień

WSTĘPNIAK

Share

Wstępniak

autor: dr Małgorzata Łyszkowska 

Czytaj więcej...

Z życia Towarzystwa

Share

Z życia Towarzystwa

autor: Stanisław Kłęk

Czytaj więcej...

Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?

 

Share

Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?

Are the water and electrolyte disorders the first symptom of dysphagia and the need for home enteral nutrition in geriatric patients?

autorzy: Katarzyna Różycka,1* Marlena Jakubczyk,1 Kinga Kupczyk,1 Marzena Panfil,1 Jadwiga Główczewska,Kornelia Kędziora-Kornatowska2

1*SKN Żywienia Klinicznego przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Czytaj więcej...

Zespół ponownego odżywienia w przebiegu zespołu krótkiego jelita

 

Share

Zespół ponownego odżywienia w przebiegu zespołu krótkiego jelita

Refeeding syndrome in short bowel syndrome

autor: Joanna Braszczyńska1

1 Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Grażyna Klupińska

Czytaj więcej...

Farmakoterapia pacjentów z dostępami żywieniowymi do przewodu pokarmowego

Share

Farmakoterapia pacjentów z dostępami żywieniowymi do przewodu pokarmowego

Pharmacotherapy of the patients with the nutritional access to the gastrointestinal tract

Autorzy: Aleksandra Gostyńska1,2, Maciej Stawny1,2, Alina Górecka2

1 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

2 Apteka Szpitalna, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik Ośrodka: Prof. dr hab. Anna Jelińska

Czytaj więcej...

Konieczność zastosowania żywienia pozajelitowego u pacjentek w początkowej fazie leczenia celiakii – opis dwóch przypadków

 

Share


Konieczność zastosowania żywienia pozajelitowego u pacjentek w początkowej fazie leczenia celiakii – opis dwóch przypadków

Necessity of parenteral nutrition in the early phase of treatment in adults with celiac disease – case report

autorzy: Karolina Tkaczyk,1 Marlena Jakubczyk,2 Maciej Słupski,1 Jacek Szopiński,1 Kinga Kupczyk,2 Krzysztof
Kusza2


1 K. Chirurgii Ogólnej i Transplantologii CM UMK,
2 K. Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK

 

Czytaj więcej...

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Niewydolność nerek u dorosłych (część I)

Share

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Niewydolność nerek u dorosłych (część I)

ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: On Cardiology and Pneumology

autorzy: N. Cano,a E. Fiaccadori,b P. Tesinsky,c G. Toigo,d W. Druml,e 

DGEM: M. Kuhlmann, H. Mann, W.H. Hörl

 

aResidence du parc, Centre Hospitalier Privé, Marseille, France

bDepartment of Clinical Medicine and Nephrology, Universitá degli Studi di Parma, Parma, Italy

cDepartment of Internal Medicine, ICU, University Hospital, Plzen, Czech Republic

dIstituto di Clinica Medica, Universitá di Trieste, Trieste, Italy

eDepartment of Internal Medicine III, Medical University, Vienna, Austria

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support