nr 2.2013 - czerwiec

Ocena stanu odżywienia u ciężko chorych z zakażeniami leczonych w oddziale intensywnej terapii.

Share
 

Ocena  stanu odżywienia u ciężko chorych z zakażeniami leczonych w oddziale intensywnej terapii.

autorzy: Robert Słotwiński1,2 , Katarzyna Kosałka2,3 , Magdalena Milewska4, Ewelina Wachowska2, Teresa Korta5, Grzegorz Niewiński5, Mohammad Omidi6, Krystyna Majewska6, Marek Pertkiewicz6, Andrzej Kański5

1 Zespół Badawczo-Leczniczy Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
2 Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
4 Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
5 II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
6 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Czytaj więcej...

Wpływ stanu odżywienia i zakażeń na ekspresję genów wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej.

Share
 

Wpływ stanu odżywienia i zakażeń na ekspresję genów wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej. 

autorzy: Robert Słotwiński1,2 , Agnieszka Sarnecka1, Katarzyna Kosałka2,3, Ewelina Wachowska2, Teresa Korta4, Grzegorz Niewiński4,Mohammad Omidi5, Krystyna Majewska5, Marek Pertkiewicz5, Andrzej Kański4 

1 Zespół Badawczo-Leczniczy Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANw Warszawie
2 Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
4 II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
5 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Czytaj więcej...

Zasadność utworzenia aptecznej pracowni żywienia pozajelitowego w szpitalu pediatrycznym – oszczędności związane z przygotowywaniem przez Aptekę mieszanin żywieniowych dla pacjentów leczonych w warunkach domowych.

Share
 

Zasadność utworzenia aptecznej pracowni żywienia pozajelitowego w szpitalu pediatrycznym – oszczędności związane z przygotowywaniem  przez Aptekę mieszanin żywieniowych dla pacjentów leczonych w warunkach  domowych.

autorzy: Ryszard Sot

Apteka Szpitalna, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa 

Czytaj więcej...

Interakcje leków z żywieniem pozajelitowym – problemy i zagrożenia.

Share
 

Interakcje leków z żywieniem pozajelitowym – problemy i zagrożenia.

autorzy: M. Stawny1,2, R. Olijarczyk2, A. Gostyńska1, A. Górecka1

1 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

2Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

 

Czytaj więcej...

Analiza wektorów impedancji u ciężko chorych z zakażeniami.

Share
 


Analiza wektorów impedancji  u ciężko chorych z zakażeniami.

autorzy: Robert Słotwiński,1,2  Magdalena Milewska,3 Katarzyna Kosałka,2,4 Ewelina Wachowska,2 Teresa Korta,5 Grzegorz Niewiński,5 Mohammad Omidi,6 Krystyna Majewska,6 Marek Pertkiewicz,6 Andrzej Kański5

1 Zespół Badawczo-Leczniczy Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
2 Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4 Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
5 II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
6 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Czytaj więcej...

Eikozanoidy – Istotne molekuły w sygnalizacji międzykomórkowej.

Share
 


Eikozanoidy – Istotne molekuły w sygnalizacji międzykomórkowej.

autorzy: Jarosław Szefel 

Czytaj więcej...

Nutrition of the critically ill obese patient.

Share
 

Nutrition of the critically ill obese patient.

autorzy: Peter Tamasi M.D. 

Peterfy Hospital, ICU, Budapest, Hungary 

Czytaj więcej...

Analiza wpływu leczenia onkologicznego na zmianę odczuwania smaku i sposobu żywienia u dzieci z chorobą nowotworową.

Share
 

Analiza wpływu leczenia onkologicznego na zmianę odczuwania smaku i sposobu żywienia u dzieci z chorobą nowotworową. 

autorzy: Alina Teodorczyk 1, Magdalena Otto 1, Kinga Kupczyk 1, Halina Bednarz2, Marlena Jakubczyk1, Izabela Pałgan2, Krzysztof Kusza1,3

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego
2Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
3Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu 

 

Czytaj więcej...

Zaburzenia odżywiania u chorych z chorobą Alzheimera – co zmieni interwencja dietetyczna?

Share
 

Zaburzenia odżywiania u chorych z chorobą Alzheimera – co zmieni interwencja dietetyczna?

autorzy: Dariusz Włodarek

Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie 

 

Czytaj więcej...

Ocena stanu odżywienia chorych na raka głowy trzustki.

Share
 

Ocena stanu odżywienia chorych na raka głowy trzustki.

autorzy: N.Wodyńska, Z.Kamocki, A. Roszkowski, Ł Gabiec, B.Kędra 

Czytaj więcej...

Wybrane problemy żywienia dojelitowego i pozajelitowego na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez uczestników X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-naukowej „Żywienie enteralne i parenteralne”.

Share
 

Wybrane problemy żywienia dojelitowego i pozajelitowego na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez uczestników X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-naukowej „Żywienie enteralne i parenteralne”. 

autorzy: Iwona Woźniak

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Czytaj więcej...

Pozajelitowe żywienie domowe pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – Rola Farmaceuty.

Share
 

Pozajelitowe żywienie domowe pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – Rola Farmaceuty.

autorzy: Dariusz Zieliński

Apteka szpitalna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  w Krakowie 

Czytaj więcej...

Przemowa

Share
 

Szanowni Państwo!

W imieniu swoim i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego I Dojelitowego oraz Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XV-ty, jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz VIII Konferencji Naukowej Sekcji, który odbędzie się w Jachrance w dniach 21-23 czerwca 2013 roku.

 

Czytaj więcej...

Stan odżywienia chorych na raka jelita grubego.

Share

Stan odżywienia chorych na raka jelita grubego.

autorzy: Gabiec Ł., Kamocki Z., Zaręba K., Wodyńska N., Kędra B. 

 

Czytaj więcej...

Wspomagana laparoskopowo przezskórna endoskopowa gastrostomia u dzieci ze ciężką skoliozą i związanym z nią przemieszczeniem trzewi.

Share

Wspomagana laparoskopowo przezskórna endoskopowa gastrostomia u dzieci ze ciężką skoliozą i związanym z nią przemieszczeniem trzewi.

autorzy: Marta Komarowska, Adam Hermanowicz, Ewa Matuszczak, Elzbieta Jarocka-Cyrta, Jerzy Wojnar, Wojciech Dębek

Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 

Czytaj więcej...

Praktyczne możliwości żywienia dożylnego w Polsce.

Share

Praktyczne możliwości żywienia dożylnego w Polsce. 

autorzy: Alina Górecka

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań

 

Czytaj więcej...

Raport z oceny stanu odżywienia chorych przyjmowanych do oddziałów SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Share

Raport z oceny stanu odżywienia chorych przyjmowanych do oddziałów SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

autorzy: Grzegorz Kostelecki1 Andrzej Lekstan2

1Dział Żywienia i Dietetyki, 

2Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego 

1,2Zespół ds. Żywienia Do i Pozajelitowego, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Czytaj więcej...

Zespół Parkinsonowski jako objaw niedożywienia po wieloodcinkowej resekcji jelita cienkiego i hemikolektomii z powodu choroby nowotworowej.

Share

Zespół Parkinsonowski jako objaw niedożywienia po wieloodcinkowej resekcji jelita cienkiego i hemikolektomii z powodu choroby nowotworowej.

autorzy: Marlena Jakubczyk1, Jacek Szopiński2, Przemysław Baranowski1,3, Aleksandra Różowicz1, Teresa Sojka01, Kinga Kupczyk 1, Krzysztof Kusza1,5

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

2Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej 

3Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu 

4KInstytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile 

5Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu

 

 

 

Czytaj więcej...

Wrodzone wady metabolizmu- doświadczenia własne z pracy dietetyka w szpitalu pediatryczny.

Share

Wrodzone wady metabolizmu- doświadczenia własne z pracy dietetyka w szpitalu pediatryczny.

autorzy: Agnieszka Kowalik 

Czytaj więcej...

Tolerancja karmienia doustnego u noworodków z ileostomią i kolostomią końcową.

Share

Tolerancja karmienia doustnego u noworodków z ileostomią i kolostomią końcową.

autorzy: Karolina Tkaczyk1, Marlena Jakubczyk1, Jacek Szopiński2, , Magdalena Chrzanowska3, Irena Daniluk-Matraś 3, Maria Kłopocka4, Aleksandra Różowicz1, Krzysztof Kusza1,5

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego

2Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

3Katedra i Klinika Chirurgii Dzieci

4Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego, COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

5Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support