nr 2.2013 - czerwiec

Rola terapii dietetycznej w prewencji niedożywienia u osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego.

Share

Rola terapii dietetycznej w prewencji niedożywienia u osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego.

autorzy: Lucyna Kozłowska 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki 

Czytaj więcej...

Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1 w ustroju człowieka.

Share
 

Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1 w ustroju człowieka.

autorzy: Marlena Jakubczyk1, Alicja Rzepka1, Jacek Szopiński, Kinga Lis2, Agnieszka Pater2, , Przemysław Baranowski1,3, Aleksandra Różowicz1 , Kinga Kupczyk 1, Paweł Jakubczyk4, Krzysztof Kusza1,5

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
3Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
4KInstytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
5Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu

 

Czytaj więcej...

Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego.

Share
 

Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego.

autorzy: Wiesław Janusz Kruszewski

 

Czytaj więcej...

Farmakokinetyka a żywienie dojelitowe w codziennej praktyce

Share
 

Farmakokinetyka a żywienie dojelitowe w codziennej praktyce

autorzy: Urszula Drężek, Grzegorz Dziwiszek, Magdalena Biedrzycka, Sławomir Bacławski

Poradnia Żywieniowa STOMED Ostrołeka. 

Czytaj więcej...

Ocena wykorzystania obowiązkowego kwestionariusza oceny stanu odżywienia chorych hospitalizowanych.

Share
 

Ocena wykorzystania obowiązkowego kwestionariusza oceny stanu odżywienia chorych hospitalizowanych. 

autorzy: Anna Jeznach-Steinhagen, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Zofia Demska

Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny Polska, 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 27 

 

Czytaj więcej...

Konieczność stosowania żywienia pozajelitowego u pacjentki z rozpoznaną celiakią i powtarzającymi się epizodami tężyczki.

Share
 

Konieczność stosowania żywienia pozajelitowego u pacjentki z rozpoznaną celiakią i powtarzającymi się epizodami tężyczki.  

autorzy: Kinga Kupczyk 1 , Marlena Jakubczyk1, Martyna Rekowska1, Grażyna Mierzwa2, Aleksandra Różowicz1, Teresa Sojka1, Krzysztof Kusza1,3  

1Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

2Zakład Pielęgniarstawa Gastroenterologicznego, COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu 

3Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznym w Poznaniu

 

Czytaj więcej...

Nutrition Support of Geriatric Surgical Patients

Share
 

Nutrition Support of Geriatric Surgical Patients

autorzy: Stanley J. Dudrick, MD, FACS 

 

Czytaj więcej...

Tolerancja metaboliczna dożylnych mieszanin żywieniowych wzbogacanych w glutaminę i olej rybi vs mieszanin standardowych u pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

Share

Tolerancja metaboliczna dożylnych mieszanin żywieniowych wzbogacanych w glutaminę i olej rybi vs mieszanin standardowych u pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

autorzy: Joanna Krawczyk 1, Leszek Kraj 1,2, Tomasz Kraj 1, Teresa Korta 3

1Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,

2Katedra i Zakład Biochemii I Wydział Lekarski,

3II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Czytaj więcej...

Zakażenia u noworodków leczonych chirurgicznie.

Share

Zakażenia u noworodków leczonych chirurgicznie.

autorzy: Małgorzata Łyszkowska, Dariusz Polnik, Artur Apanasiewicz, Weronika Jaroń, Piotr Kaliciński

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa 

Czytaj więcej...

Grzybica przewodu pokarmowego u chorej żywionej dojelitowo przez zgłębnik nosowo -żołądkowy - opis przypadku.

Share
 

Grzybica przewodu pokarmowego u chorej żywionej dojelitowo przez zgłębnik nosowo -żołądkowy - opis przypadku.

autorzy: Grzegorz Dziwiszek, Magdalena Biedrzycka, Urszula Drężek, Andrzej Jabłoński, Michał Olszewski

Poradnia Żywieniowa Stomed Ostrołęka 

Czytaj więcej...

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support