Wstępniak

Kolejny, już 2020 rok, przyniósł nam smutną wiadomość o śmierci Profesora Stanley’a Dudrick’a – wspaniałego człowieka, lekarza, naukowca, nauczyciela, któremu zarówno my, jak i nasi pacjenci, zawdzięczamy nowoczesne leczenie żywieniowe. Ci z nas, którzy mieli przyjemność i szczęście poznania Pana Profesora na pewno będą do końca swojego życia pamiętać Jego życzliwość, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego, który oddajemy do Państwa rąk, zawiera poza artykułami klinicznymi dotyczącymi postpowania żywieniowego, ciekawą pracę tyczącą historii żywienia.
Niestety w ostatnich miesiącach obserwujemy zmniejszający się napływ prac do publikacji. Mając w pamięci naszych wspaniałych nauczycieli, takich jak Profesor Dudrick i wielu innych, wszyscy powinniśmy skupić się na szkoleniu młodych kadr, które wcześniej czy później nas zastąpią. Nauka płynie nie tylko z opracowanych statystycznie badań klinicznych, ale też z kazuistycznych opisów poszczególnych chorych. Na początku nowej dekady zwracam się do Państwa z prośbą o przeszukanie w swojej pamięci przypadków wartościowych edukacyjnie, które chętnie przyjmiemy do publikacji.


Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support