Wstępniak

Szanowni Państwo,


Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer Postępów Żywienia Klinicznego wydany w 2019 roku. Wielokierunkowy profil naszego czasopisma pozwala znaleźć odbiorców w różnych dziedzinach medycyny. Zgodnie z charakterem Postępów Żywienia Klinicznego bieżący zeszyt dotyczy problemów chirurgii, onkologii, intensywnej terapii, dietetyki i farmacji. Wszystkie one połączone są wspólnym mianownikiem, jakim jest postępowanie żywieniowe istniejące obecne na różnych oddziałach szpitalnych, niezależnie od profilu pacjentów tam leczonych.
Cały zespół redakcyjny wierzy, że przedstawione publikacje pogłębią Państwa wiedzę dotyczącą leczenia żywieniowego i staną się inspiracją do nowych badań klinicznych.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support