Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2020 Czerwiec

Share

 

Szanowni Państwo,

Kolejny, drugi w tym roku zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego przedstawia problematykę żywienia drogą przewodu pokarmowego, jak i dotyczącą domowego żywienia pozajelitowego. Postanowiliśmy opublikować pracę, która omawia zmiany stylu życia całych rodzin wymuszone przewlekłym, domowym żywieniem pozajelitowym jednego z ich członków. Jak w każdej przewlekłej chorobie i procesie terapeutycznym aspekty psychologiczne, socjo-ekonomiczne wpływają na realizację sposobu leczenia, jego skuteczność, a co za tym idzie na przebieg choroby. Dlatego chętnie będziemy publikować artykuły dotyczące tej tematyki.
Dość mała liczba opublikowanych w bieżącym zeszycie prac, wynika ze znacznego zmniejszenia ich napływu do redakcji. Mam nadzieję, że jest to tylko problem przejściowy, spowodowany być może toczącą się pandemią i zmienionym trybem i warunkami Państwa pracy. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi obserwacjami, analizami na łamach naszego czasopisma. Bez Was, autorów i czytelników, znika sens wydawania Postępów Żywienia Klinicznego.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

Spis treści – Contents

Artykuł oryginalny - Original article

Zmiana stylu życia rodzin, których dzieci wymagają żywienia pozajelitowego w warunkach domowych
Lifestyle Change of the Families Whose Children Require Home Parenteral Nutrition
Małgorzata Łyszkowska, Katarzyna Popińska, Jarosław Kierkuś,
Krzysztof Bogucki, Jerzy Socha, Janusz Książyk, Marek Szymczak

 

Artykuły poglądowe - Review articles


Lifestyle Change of the Families Whose Children Require Home Parenteral Nutrition
Małgorzata Łyszkowska, Katarzyna Popińska, Jarosław Kierkuś,
Krzysztof Bogucki, Jerzy Socha, Janusz Książyk, Marek Szymczak


Korzyści z zastosowania białek serwatkowych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
Benefits of Using Whey Proteins in Food for Special Medical Purposes
Katarzyna Zadka, Mirosław Perliński


Rola składników odżywczych w stwardnieniu rozsianym
Sylwia Małgorzewicz, Natalia Mogiłko

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support