Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2020 Marzec

Share

 

Szanowni Państwo,

 

Znaleźliśmy się prywatnie, jak i zawodowo w nieznanej nam dotąd sytuacji pandemicznej. Organizacja naszej pracy uległa zmianie pod wpływem wymogów szerzącego się zakażenia. Temat koronawirusa zdominował nasze życie. Nie zniknęły jednak inne problemy zdrowotne. Osoby z chorobami ostrymi, jak i wymagające leczenia przewlekłego nadal są pod naszą opieką, choć nie jest to proste w obliczu konkurencji, jakim jest COVID-19. Dlatego nadal upowszechniamy wiedzę i doświadczenia na temat leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych, w tym w zakażeniu koronawirusem.
Wśród zamieszczonych artykułów znajdziecie Państwo wspomnienie o wspaniałym człowieku Profesorze Stanley’u Dudrick’u, jednym z twórców dożylnej terapii żywieniowej, bez której nie można sobie dziś wyobrazić nowoczesnej medycyny. Sięgnięcie do tego materiału, jak i do historii medycyny (w tym historii leczenia żywieniowego) pokaże drogę jaką musieli przejść nasi poprzednicy, byśmy mogli się znaleźć w dzisiejszym miejscu i korzystać ze zgromadzonej wiedzy.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych terapią żywieniową do lektury i publikowania swoich prac na łamach naszego czasopisma oraz do upowszechniana tej dziedziny wiedzy zachęcając w ten sposób tych, którzy tą dziedziną jeszcze nie są dostatecznie zainteresowani.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

Spis treści – Contents

Artykuł oryginalny - Original article

Zalecenia postępowania w leczeniu żywieniowym – dojelitowym i pozajelitowym w warunkach domowych w czasie stanu epidemii SARS-CoV 2
Recommendations for Home Enteral and Parenteral Nutrition during SARS-CoV-2 pandemic

Przemysław Matras, Stanisław Kłęk, Anna Zmarzły, Marcin Folwarski, Lidia Bartoszewska, Włodzimierz Cebulski, Marlena Jakubczyk, Zbigniew Kamocki, Katarzyna Klepczyk, Marek Kunecki, Michał Ławiński, Krystyna Majewska, Maciej Matczuk, Katarzyna Matysiak-Luśnia, Maciej Sadowski, Jacek Sobocki, Magdalena Sumlet, Waldemar Szafrański, Kinga Szczepanek, Krystyna Urbanowicz, Edyta Grabowska-Woźniak, Agata Zoubek-Wójcik


Artykuły poglądowe - Review articles

Nowa klasyfikacja niedożywienia GLIM – zastosowanie u chorych onkologicznych
Application of the new GLIM definition for malnutrition in cancer patients
Sobczak Ewa, Małgorzewicz Sylwia


Czy stężenie specyficznych dla pokarmów przeciwciał IgG może być wskazaniem do diety eliminacyjnej?
Is food-specific IgG antibody concentration an indication foran elimination diet?
Jolanta Anna Dardzińska, Diana Maciejczyk, Eliza Wasilewska, Sylwia Małgorzewicz

*

Stanley J. Dudrick – życie i osiągnięcia
Stanley J. Dudrick – life and achievements
Stanisław Kłęk, Nina Kłęk 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support