Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2017 marzec

 

Share

 

 

Kolejny rok wydawniczy za nami. Przed nami nowe wyzwania zawodowe, naukowe, ale też i obowiązek dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, wiedzą. Jednym ze sposobów zrealizowania tego zadania jest współpraca z naszym czasopismem, którego głównym zadaniem jest popularyzacja postępowania żywieniowego. 

Obecny, pierwszy w bieżącym roku numer Postępów Żywienia Klinicznego ponownie zdominowany jest przez temat żywienia w onkologii. Prezentujemy standardy postępowania żywieniowego u osób dorosłych dotkniętych chorobami nowotworowymi, jak i pracę poglądową omawiającą możliwość realizacji standardów żywieniowych u dzieci leczonych z powodów onkologicznych. Wynika z niej konieczność modyfikacji zalecanej podaży składników żywieniowych w niektórych grupach pacjentów. Zalecenia, standardy stanowią podstawę naszego postępowania leczniczego. Jednak zawsze musimy pamiętać, że istnieją chorzy wymagający dokonania indywidualnych zmian w procesie żywieniowym. Publikujemy też pracę o niezbędnym dodatku do dożylnych triglicerydów, czyli o emulgatorach. Niby jest to dodatek, a w ostatnich latach sporo się w tej materii dzieje. Prezentujemy też streszczenia kolejnej konferencji w Gdyni, która stała się już tradycją w środowisku zajmującym się żywieniem klinicznym.

Wraz z całym zespołem redakcyjnym zapraszam Państwa do dalszej współpracy i życzę na cały najbliższy rok niezbędnych sił i optymizmu do pracy zawodowej, jak i do pisania prac do Postępów Żywienia Klinicznego.

 

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

Nieprawidłowa lokalizacja zgłębnika gastrostomijnego zakładanego endoskopowo jako przyczyna przewlekłych biegunek.

Incorrect location gastrostomy tube endoscopically assumed as the cause of chronic diarrhea.
Katarzyna Różycka, Marlena Jakubczyk, Kinga Kupczyk, Jadwiga Główczewska, Małgorzata Krajnik

Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci.

Comparative analysis of the demand for nutrients in patients with cancer of the European recommendations for parenteral nutrition in children
Katarzyna Różycka, Magdalena Kuśmierek, Marlena Jakubczyk, Karolina Tkaczyk, Andrzej Chęsy, Sylwia Kołtan, Andrzej Kołtan, Małgorzata Krajnik

Artykuły poglądowe / Review articles

Czy można sporządzić pozajelitowe emulsje tłuszczowe z użyciem innego niż lecytyna emulgatora?

Is it possible to prepare parenteral lipid emulsions with the use of an emulsifier other than lecithin?
Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Ewelina Jereczek


Wytyczne / Guidelines

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 1

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients – part 1
Jann Arends, Patrick Bachmann, Vickie Baracos, Nicole Barthelemy, Hartmut Bertz, Federico Bozzetti, Ken Fearon, Elisabeth Hütterer, Elizabeth Isenring, Stein Kaasa, Zeljko Krznaric, Barry Laird, Maria Larsson, Alessandro Laviano, Stefan Mühlebach, Maurizio Muscaritoli, Line Oldervoll, Paula Ravasco, Tora Solheim, Florian Strasser, Marian de van der Schueren, Jean-Charles Preiser

 

Dodatek / Supplement

Streszczenia wystąpień uczestników biorących udział w IX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowe trendy w żywieniu klinicznym” w Gdyni – 1 kwietnia 2017 r.

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support