Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2015 grudzień

 

Share

 

 

Kalendarzowy koniec roku sprzyja zwykle podsumowaniom, analizie zrealizowanych lub niezrealizowanych planów. Przeglądając wydane w 2015 r. zeszyty Postępów Żywienia Klinicznego stwierdzam, że nasze czasopismo rozwija się prawidłowo. Wydaliśmy wszystkie 4 zaplanowane numery Postępów oraz numer zjazdowy. Realizacja planów wydawniczych jest jednym z podstawowych elementów gwarantujących stopniowy wzrost punktacji czasopisma. Przedstawialiśmy prace poglądowe, oryginalne, jak i opisy przypadków klinicznych. Ważnym elementem była systematyczna publikacja wytycznych ESPEN dotyczących różnych sytuacji klinicznych, tworząc podwaliny standardów postępowania żywieniowego. Niemałą satysfakcję przynosi świadomość, że mamy już pojedyncze prace na początek 2016 roku.

Obecnie wydany zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego, tak jak i poprzednie, jest zróżnicowany tematycznie. Takie jest założenie naszego czasopisma, by każdy wydawany numer niósł za sobą treści interesujące różne grupy czytelników. Chcemy by Postępy Żywienia Klinicznego były ciekawe nie tylko poprzez poziom publikowanych prac, ale też poprzez różnorodną tematykę w nich zawartą. Tak jak wielobarwne jest Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu skupiając specjalistów wielu dziedzin i zawodów. Na przełomie 2015 i 2016 roku dziękuję wszystkim Państwu, którzy nadesłali do nas swoje prace, dziękuję Krakowskiemu Wydawnictwu Scientifica i wszystkim współpracownikom, bez których pracy nie moglibyśmy cieszyć się naszym czasopismem.

Początek Nowego Roku sprzyja podejmowaniu różnych postanowień. Moim postanowieniem jest, by kondycja Postępów Żywienia Klinicznego była co roku lepsza. Chciałabym, żeby moje postanowienie było zbliżone do tych jakie mają nasi czytelnicy, współpracownicy i żeby tak jak i ja poświęcili trochę swojego czasu na opublikowanie materiału klinicznego, ciekawego i co najważniejsze przydatnego innym.

Życzę Państwu i Państwa Bliskim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spełnienia chociaż części marzeń w Nowym 2016 Roku i byśmy się spotkali w Jachrance na kolejnym zjeździe POLSPEN. Warszawa, grudzień 2015

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny

 

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles

Realizacja leczenia żywieniowego w Polsce. Funkcjonowanie zespołów żywieniowych: wyniki wstępne
Anna Żuk, Włodzimierz Bialik

Analiza stężenia witaminy B1 u pacjenta z charakterystycznym objawami zespołu Wernickiego-Korsakowa podczas wdrażania żywienia pozajelitowego – opis przypadku
Jacek Szopiński, Paweł Jakubczyk, Lech Anisimowicz, Krzysztof Kusza

Artykuły poglądowe / Review articles

Odżywianie a zdrowie jamy ustnej
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Robert Słotwiński

EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) – największe prospektywne badanie kohortowe oceniające wpływ wieloczynnikowy na wystąpienie poszczególnych nowotworów i chorób przewlekłych. Część I. Metodologia badania
Aneta Jachnis, Maciej Słodkowski

 

Żywienie kliniczne okiem farmaceuty

Farmakoterapia pacjentów z dostępami żywieniowymi do przewodu pokarmowego
Aleksandra Gostyńska, Maciej Stawny, Alina Górecka

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Niewydolność nerek u dorosłych (cześć 2)
N. Cano, E. Fiaccadori, P. Tesinsky, G. Toigo, W. Druml, DGEM: M. Kuhlmann, H. Mann, W.H. Hörl

 

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support