Postępy Żywienia Klinicznego numer 1.2015 marzec

 

Share

 

Ostatnie, czerwcowe wybory do Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu zmieniły skład zarządu i ściśle z nim związanych komisji, a to z kolei pociągnęło za sobą zmiany w redakcji Postępów Żywienia Klinicznego. Od 2015 roku mam wielką przyjemność pracować jako Redaktor Naczelny czasopisma, z którym jestem związana od jego powstania. Do tej pory pełniłam funkcję sekretarza czasopisma prowadzonego przez prof. Marka Pertkiewicza, a następnie przez prof. Ireneusza Krasnodębskiego. Lata współpracy z gronem osób tworzących redakcję nauczyło mnie zbierania materiałów tworzących kolejne zeszyty czasopisma medycznego, sztuki recenzowania artykułów.
Współpraca z PZWL, a obecnie z wydawnictwem Scientifica wprowadziła mnie w początkowo tajemną dla mnie wiedzę umożliwiającą edycję pisma w formie estetycznej i czytelnej dla odbiorcy. Ostatnie lata ugruntowały pozycję Postępów Żywienia Klinicznego, które ukazują się regularnie, mają coraz lepszą punktację i coraz większą liczbę prenumeratorów. Dołożę wszelkich starań, aby nadal tak było. Lecz kim jest Redaktor Naczelny jakiegokolwiek pisma? Nikim – bez współpracowników, dla których priorytetem jest upowszechnianie wiedzy poprzez słowo pisane. Jest nikim bez prac nadsyłanych do czasopisma. Dlatego dziękuję Tym, którzy do tej pory tworzyli Postępy Żywienia Klinicznego: dotychczasowej redakcji, wydawcom, reklamodawcom. Dziękuję Państwu, którzy zechcieli napisać prace i przysłać je właśnie do nas. Dziękuję też Tym, którzy te prace czytają poszerzając swoją wiedze w zakresie żywienia klinicznego.
Po przeczytaniu tych wszystkich podziękowań proszę nie ustawać w swoich wysiłkach. Słowa te kieruję do autorów prac, które jeszcze nie powstały lub właśnie powstają, jak i do całego zespołu redakcji. Po prostu bierzmy się wszyscy do pracy, a na jej efekty nie będzie trzeba długo czekać.

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI

 

Artykuły oryginalne / Original articles

Analiza stanu odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 6 do 10 lat w mieście Piekary Śląskie.
Paweł Jonczyk, Dariusz Kajdaniuk

 

Artykuły poglądowe / Review articles

Podaż aminokwasów w żywieniu pozajelitowym nie zwiększa ryzyka uszkodzenia mózgu związanego z obecnością glutaminianu.
Stanisław Kłęk, Wiesława Łysiak-Szydłowska

Leczenie żywieniowe w praktyce - pytania do eksperta.
Stanisław Kłęk

Niedożywienie szpitalne - 50 lat później.
Bruno Szczygieł, Anna Ukleja


Ocena stanu odżywienia, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze z uwzględnieniem osób starszych.
Edyta Ożga, Sylwia Małgorzewicz

 

Żywienie kliniczne okiem farmaceuty

Częstotliwość i znaczenie błędów związanych z żywieniem pozajelitowym (ŻP) noworodków.
Magdalena Piętka, Justyna Zamarska, Witold Brniak, Dominika Stępska, Stanisław Kłęk

 

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Kardiologia i Pulmonologia.
S.D. Ankera, M. Johnb, P.U. Pedersenc, C. Ragusod, M. Cicoirae,E. Dardaif,
A. Lavianog, P. Ponikowskih, A.M.W.J. Scholsi, DGEM:$$H.F. Becker, M. Böhm,
F.M. Brunkhorst, C. Vogelmeier

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support