Postępy Żywienia Klinicznego numer 4-5.2013 grudzień

 

Share

U progu Nowego 2014 Roku oddajemy do Państwa rąk kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego. Jego zróżnicowana tematyka powinna zainteresować wielu czytelników wykonujących różne specjalności medyczne. 

Z zadowoleniem stwierdzamy, że do Redakcji czasopisma nadsyłana jest coraz większa liczba prac dotyczących postępowania dietetycznego w różnych sytuacjach klinicznych. Mamy nadzieję, że możliwość zapoznania się z tak rozległą tematyką będzie sprzyjać pogłębianiu wiedzy o leczeniu żywieniowym niezależnie od sposobu jego prowadzenia.

Pozwólcie Państwo, że na początku Nowego Roku przekażę Wam w swoim jak i w imieniu całej Redakcji Postępów Żywienia Klinicznego życzenia zdrowia, szczęścia, zadowolenia z pracy zawodowej oraz owocnej współpracy z naszym czasopismem.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski

Redaktor Naczelny

 

 

SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne

Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych.
Mikołaj Spodaryk, Elżbieta Gabrowska 

Częstość uogólnionych zakażeń odcewnikowych u dzieci żywionych pozajelitowo w zależności od miejsca realizacji leczenia żywieniowego.
Justyna Laskowska, Mikołaj Spodaryk, Julita Pabisek-Miernik, Kamila Płachno

Znaczenie posiłków uzupełniających dietę szpitalną u osób starszych w trakcie hospitalizacji.
Elżbieta Gabrowska, Mikołaj Spodaryk 

Realizacja żywienia dojelitowego w opiece długoterminowej w Polsce: wyniki wstępne.
Stanisław Kłęk, Aneta Wołek

 

Artykuły poglądowe

Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?
Dorota Szostak-Węgierek 

Dojelitowe żywienie immunomodulujące: stan wiedzy w 2013 roku.
dr hab. med. Stanisław Kłęk 

Emulsje tłuszczowe oparte na oliwie z oliwek w żywieniu pozajelitowym: skuteczny partner w leczeniu.
Stanisław Kłęk, Marek Olewiński, Kinga Szczepanek

Skuteczne leczenie żywieniowe: problem pokrycia zapotrzebowania oraz rozpoczęcia interwencji.
Stanisław Kłęk, Marek Olewiński

 

Wytyczne

Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych operowanych planowo z powodu chorób jelita grubego: zalecenia Towarzystwa ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery). - część 2
U.O. Gustafsson, M.J. Scott, W. Schwenk, N. Demartines, D. Roulin, N. Francis, C.E. McNaught, J. MacFie, A.S. Liberman, M. Soop, A. Hill, R.H. Kennedy, D.N. Lobo, K. Fearon, O. Ljungqvist, Corresponding author: Ulf Gustafsson

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Intensywna opieka.
K.G. Kreymann,, M.M. Berger, N.E.P. Deutz, , M. Hiesmayr, , P. Jolliet, G. Kazandjiev, , G. Nitenberg, G. van den Berghe, , J. Wernerman, DGEM:** C. Ebner, W. Hartl, C. Heymann, C. Spies

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support