Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2012 czerwiec

 

Share

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Obecny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego wydajemy po XIV Zjeździe i XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, który odbył się w maju 2012r. w jak zwykle gościnnej Jachrance. Zawiera on kilka streszczeń zjazdowych wysoko ocenionych przez Komitet Naukowy. Przedstawiamy je Państwu ze względu na ich przydatność w codziennej praktyce medycznej. Publikujemy też kolejne wytyczne ESPEN, tym razem dotyczące żywienia pozajelitowego w warunkach domowych. Widząc, jak wzrasta zainteresowanie domowym leczeniem żywieniowym sądzimy, że to opracowanie będzie stanowić dla Państwa istotną pomoc w leczeniu chorych. Zapraszamy też do zapoznania się z artykułami dotyczącymi naszego Towarzystwa i Zjazdu.

 

Jednocześnie prosimy wszystkie osoby, które podczas Zjazdu prezentowały swoje prace o nadsyłanie ich do publikacji na łamach naszego czasopisma.

 

Prof. Dr hab. N. med. Ireneusz W. Krasnodębski
Redaktor Naczelny

 

SPIS TREŚCI:

 

Artykuł oryginalny

Rozwiązywanie codziennych problemów żywienia dojelitowego: raport z sesji Złotego Sponsora XIV Zjazdu PTŻPiD
Solving everyday problems of enteral nutrition: Report of Session Gold Sponsor XIV Congress PTŻPiD
S. Kłęk, D. Mańkowska-Wierzbicka, P. Szybiński, K. Figuła, M. Piechowicz 

 

Artykuły poglądowe

Porównanie wybranych parametrów laboratoryjnych niedożywionych chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i schorzeniami przewodu pokarmowego.
A. Kanikowska, M. Nowak, A. Kargulewicz, M. Pawliczak

Rola dietetyka w zespole terapeutycznym
A. Jeznach-Steinhagen, A. Czerwonogrodzka-Senczyna

A case report
A. Hermanowicz, W. Debek., M. Komarowska , J.K. Kirejczyk., A. Lewszuk , M. Krawczuk-Rybak 

 

Wytyczne

Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowych (ż.p.d.)
ESPEN guidelines on Parenteral Nutrition: parenteral nutrition of adults in home (p.n.a)
M. Staun, L. Pironi, F. Bozzetti, J. Baxter, A. Forbes, F. Joly, P. Jeppesen, J. Moreno, X. Hébuterne, M. Pertkiewicz, S. Mülebach, A. Shenkin, A. Van Gossum

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support