Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2020 Wrzesień

Share

 

Szanowni Państwo,

Mimo trwającej trudnej sytuacji epidemiologicznej przekładającej się na naszą sytuację zawodową, jak i wydawniczą, oddajemy do Państwa rąk kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego. Dziękujemy za nadesłane prace, dzięki którym zachowana jest ciągłość wydawania naszego czasopisma, upowszechnianie wiedzy o postępowaniu żywieniowym, będącej misją Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu.
Wielu z nas, chcąc nie chcąc, zbliżyło się do tematyki dotyczącej zakażeń koronawirusem. Samo zakażenie, jak i odległe powikłania z niego wynikające, mogą być ważnym tematem do analizy postępowania żywieniowego w tej grupie chorych. Czekamy z niecierpliwością na Państwa doświadczenia i przemyślenia.
Jak zwykle jesteśmy otwarci na opracowania tematów żywieniowych obejmujących różne specjalności medyczne i różne grupy wiekowe analizowanych pacjentów.
Wskaźnik Index Copernicus, oceniający międzynarodowe standardy edytorskie czasopisma, regularność ukazywania się, jego dostępność oraz trendy cytowalności, wynosi obecnie dla „Postępów Żywienia Klinicznego” 61,97 pkt.
Przygotowanie publikacji jest zajęciem praco-, jak i czasochłonnym. Z tego powodu Redakcja „Postępów Żywienia Klinicznego” wraz z Zarządem POLSPEN podjęła decyzję o gratyfikacji przekazanej głównemu autorowi w wysokości 1000 zł za zaakceptowany artykuł oryginalny i 500 zł za artykuł poglądowy.
Czekamy na Państwa prace oryginalne, poglądowe oraz na opisy ciekawych przypadków wymagających interwencji żywieniowych, które wzbogacają każde fachowe czasopismo.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego


Spis treści – Contents

 

Artykuł oryginalny - Original article

Ocena składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej u chorych na raka jelita grubego
Angelika Łabicka, Zbigniew Kamocki


Bioelectrical impedance analysis of body composition in colorectal cancer patients
Angelika Łabicka, Zbigniew Kamocki

 

Artykuły poglądowe - Review articles


Leczenie żywieniowe w praktyce klinicznej onkologa. Współczesne wytyczne
Nutritional treatment in oncologist’s clinical practice. Current guidelines
Stanisław Kłęk

Dieta przemysłowa vs. kuchenna/miksowana w żywieniu dojelitowym pacjentów dorosłych
Industrial Diets vs. Blenderized Tube Feeds in Enteral Nutrition of Adults Patients
Marcin Folwarski

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support