Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2019

Share

 

Szanowni Państwo,

Kolejny, już 2020 rok, przyniósł nam smutną wiadomość o śmierci Profesora Stanley’a Dudrick’a – wspaniałego człowieka, lekarza, naukowca, nauczyciela, któremu zarówno my, jak i nasi pacjenci, zawdzięczamy nowoczesne leczenie żywieniowe. Ci z nas, którzy mieli przyjemność i szczęście poznania Pana Profesora na pewno będą do końca swojego życia pamiętać Jego życzliwość, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego, który oddajemy do Państwa rąk, zawiera poza artykułami klinicznymi dotyczącymi postpowania żywieniowego, ciekawą pracę tyczącą historii żywienia.
Niestety w ostatnich miesiącach obserwujemy zmniejszający się napływ prac do publikacji. Mając w pamięci naszych wspaniałych nauczycieli, takich jak Profesor Dudrick i wielu innych, wszyscy powinniśmy skupić się na szkoleniu młodych kadr, które wcześniej czy później nas zastąpią. Nauka płynie nie tylko z opracowanych statystycznie badań klinicznych, ale też z kazuistycznych opisów poszczególnych chorych. Na początku nowej dekady zwracam się do Państwa z prośbą o przeszukanie w swojej pamięci przypadków wartościowych edukacyjnie, które chętnie przyjmiemy do publikacji.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska

Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

 

Spis treści – Contents

Artykuł oryginalny - Original article

Zakażenie grzybicze ośrodkowego układu nerwowego, jako powikłanie centralnego żywienia pozajelitowego – opis przypadku
Fungal infection of the central nervous system as a complication of central parenteral nutrition – case report
Małgorzata Łyszkowska, Katarzyna Popińska


Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach
Evaluation of the nutritional therapy in Polish hospitals
Stanisław Kłęk


Artykuł poglądowy - Review article

Historia odkrycia witamin
History of the discovery of vitamins
Anna Żuk

 

---

Efektywność omega-3-kwasów tłuszczowych w żywieniu pozajelitowym w warunkach szpitalnych: przegląd systematyczny wraz z analizą [sequntial] badań naukowych – omówienie artykułu
Efficiency of fatty omega-3-fatty acids in parenteral nutrition in hospital conditions
Stanisław Kłęk

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support