Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2019 Wrzesień

Share

 

Szanowni Państwo,


Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Postępów Żywienia Klinicznego, ukazującego się systematycznie już od wielu lat. Dzieje się to za sprawą całego wydawnictwa, recenzentów, ale głównie współpracy autorów ciekawych prac. To dzięki nim mamy co publikować, a czasopismo może się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, że proces przygotowywania artykułu do druku, zaczynający się od pomysłu na przeprowadzenie badania klinicznego, jest czaso – i pracochłonny. Dlatego oczekując kolejnych prac zapraszamy Państwa do dyskusji nad dotychczas opublikowanymi artykułami. Prosimy o nadsyłanie do redakcji listów z pytaniami, wątpliwościami, innym punktem widzenia opublikowanego tematu. Pragniemy, by stworzone w ten sposób forum dyskusyjne, wzbogacało naszą wspólną wiedzę i stanowiło miejsce wymiany myśli.
Zapraszamy Państwa jak zwykle do lektury naszego wspólnego czasopisma i do nadsyłania kolejnych prac.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

Spis treści – Contents

Artykuł oryginalny - Original article

Wpływ terapii żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na stan odżywienia pacjentów chirurgicznych
The impact of preoperative nutritional therapy on postoperative nutrition status

Wojciech Francuzik, Jacek Paszkowski, Stanisław Kłęk, Jarosław Walkowiak,
Maciej Borejsza-Wysocki, Tomasz Banasiewicz


Artykuł kazuistyczny - Casuistic article

Ostre uszkodzenie nerek z objawami zespołu Fanconiego w przebiegu leczenia chłoniaka B-komorkowego u 14 letniej pacjentki. Opis przypadku
Acute kidney injury with symptoms of Fanconi syndrome in the course of treatment of B-cell lymphoma in a 14-year-old patient. A case report.

Katarzyna Różycka i Alina Jaroch, Marlena Jakubczyk, Jacek Szopiński,
Sylwia Kołtan, Katarzyna Wawrzyniak, Małgorzata Krajnik

 

Artykuł poglądowy - Review article

Historyczne ujęcie rozwoju żywienia klinicznego
Historical approach to the development of clinical nutrition.
Anna Żuk

 

Streszczenia wystąpień uczestników XXI Zjazdu i XXXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu – Jachranka 2019

 

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support