Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2019 Czerwiec

Share

 

Szanowni Państwo,


Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Postępów Żywienia Klinicznego, ukazującego się systematycznie już od wielu lat. Dzieje się to za sprawą całego wydawnictwa, recenzentów, ale głównie współpracy autorów ciekawych prac. To dzięki nim mamy co publikować, a czasopismo może się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, że proces przygotowywania artykułu do druku, zaczynający się od pomysłu na przeprowadzenie badania klinicznego, jest czaso – i pracochłonny. Dlatego oczekując kolejnych prac zapraszamy Państwa do dyskusji nad dotychczas opublikowanymi artykułami. Prosimy o nadsyłanie do redakcji listów z pytaniami, wątpliwościami, innym punktem widzenia opublikowanego tematu. Pragniemy, by stworzone w ten sposób forum dyskusyjne, wzbogacało naszą wspólną wiedzę i stanowiło miejsce wymiany myśli.
Zapraszamy Państwa jak zwykle do lektury naszego wspólnego czasopisma i do nadsyłania kolejnych prac.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

 

Spis treści – Contents

Artykuły oryginalne - Original articles

Całkowita zawartość wody u chorych na raka żołądka w modelu przedoperacyjnego immunostymulującego leczenia żywieniowego z doustną glutaminą
Total body water in gastric cancer patients receiving oral glutamine in the model of preoperative immunonutrition therapy
Anna Jurczuk, Zbigniew Kamocki

Stan odżywienia pacjentów w oddziale chirurgicznym a powikłania pooperacyjne
Evaluation of nutritional status of patients in the surgery ward and postoperative complications
Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Grażyna Puto, Małgorzata Krzak, Stanisław Kłęk

 

Recenzja - Review

Streszczenia z Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. ŻYWIENIE KLINICZNE W PRAKTYCE – wielospecjalistyczna współpraca

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support