Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2019 Marzec

Share

 

Szanowni Państwo,


Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer Postępów Żywienia Klinicznego wydany w 2019 roku. Wielokierunkowy profil naszego czasopisma pozwala znaleźć odbiorców w różnych dziedzinach medycyny. Zgodnie z charakterem Postępów Żywienia Klinicznego bieżący zeszyt dotyczy problemów chirurgii, onkologii, intensywnej terapii, dietetyki i farmacji. Wszystkie one połączone są wspólnym mianownikiem, jakim jest postępowanie żywieniowe istniejące obecne na różnych oddziałach szpitalnych, niezależnie od profilu pacjentów tam leczonych.
Cały zespół redakcyjny wierzy, że przedstawione publikacje pogłębią Państwa wiedzę dotyczącą leczenia żywieniowego i staną się inspiracją do nowych badań klinicznych.

Dr med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny Postępów Żywienia Klinicznego

 

Spis treści – Contents

Artykuły oryginalne - Original articles

Jak poprawić jakość leczenia żywieniowego w szpitalu?

How to improve the quality of the nutritional treatment in hospital?

Ksenia Czech

 

Artykuły poglądowe - Review articles

Żywienie chorych w intensywnej terapii – w poszukiwaniu idealnej formuły białkowo-energetycznej

Nutrition treatment of intensive care unit patients – in search for an ideal protein-energy formula

Małgorzata Misiak

 

Zalecenia żywieniowe w trakcie radioterapii u chorych na nowotwory złośliwe

Nutritional recommendations during radiotherapy in patients with malignant tumors

Karolina Janion, Angelika Copija, Katarzyna Walkiewicz, Ewa Nowakowska-Zajdel

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support