Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2018 Wrzesień

 

Share

 

Szanowni Państwo!

Za nami XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu w Jachrance obfitujący w inspirujące wykłady i ciekawe doniesienia. Za nami też kolejny 40-ty Kongres ESPEN w Madrycie z silną polską reprezentacją. Przed nami powakacyjny powrót do pracy i codziennych obowiązków, do których należy nieustawiczne samokształcenie.

Wszystkim, zainteresowanym problematyką postępowania żywieniowego, zaburzeniami stanu odżywienia i metabolizmu przekazujemy kolejny zeszyt Postępów Żywienia Klinicznego. Znajdziecie w nim Państwo streszczenia nadesłanych prac na zjazd w Jachrance, które nie zostały opublikowane w poprzednim numerze czasopisma. Opublikowaliśmy pracę dotyczącą oceny stanu odżywienia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Na tę grupę chorych narażonych na niedożywienie zwrócono też uwagę na tegorocznym kongresie ESPEN, biorąc pod uwagę mnogość doniesień i sesji poruszających ten problem. Znajdziecie Państwo artykuły poglądowe dotyczące zarówno żywienia pozajelitowego, jak drogą przewodu pokarmowego. Do przeczytania ich serdecznie Państwa namawiam.

Zapraszam wszystkich autorów, którzy prezentowali swoje prace podczas ostatnich spotkań w Jachrance i w Madrycie do ich publikacji na łamach naszego czasopisma, to skuteczna metoda by nie zostały one zapomniane i najlepszy sposób, by podzielić się własnymi doświadczeniami z innymi.


dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

Spis treści

Artykuły oryginalne
Original articles

Stan odżywienia pacjentów w wieku powyżej 65 lat w oddziale neurologicznym
Nutritional status of patients aged >65 years hospitalised in the department of neurology
Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Magdalena Staszkiewicz, Natalia Benesiewicz, Stanisław Kłęk

Ocena zapotrzebowania na opiekę farmaceutyczną w grupie chorych pediatrycznych z dostępami żywieniowymi przewodu pokarmowego
Evaluation of the demand for pharmaceutical care in the group of pediatric patients with gastrointestinal nutritional access
Beata Stancel,Alina Górecka, Magdalena Cerbin-Koczorowska

Artykuły poglądowe
Review articles

Zastosowanie emulsji tłuszczowych u krytycznie chorych: zalecenia Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN)
Lipids in the intensive care unit: Recommendations from the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
Stanisław Kłęk

Oral Nutritional Supplements jako forma wsparcia żywieniowego chorych z nowotworami głowy i szyi 
Oral Nutritional Supplements as a form of nutritional support for patients with head and neck cancer 
Małgorzata Solecka, Anna Wrzochal, Stanisław Głuszek

Streszczenia wystąpień uczestników XX Zjazdu i XXXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu - część druga

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support