Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2018 Czerwiec

 

Share

 

 

Szanowni Państwo!


Kolejny rok wydawniczy zaczynamy dwoma artykułami dotyczącymi zespołu krótkiego jelita, który jest sztandarowym przykładem prowadzenia przewlekłego leczenia żywieniowego. Autorzy wskazują na rolę monitorowania laboratoryjnego, a co za tym idzie metabolicznego chorych po resekcji jelita oraz na konieczność oceny czynności ich nerek. W prezentowanym numerze wracamy do dość często poruszanego problemu żywienia i oceny stanu odżywienia chorych cierpiących na chorobę nowotworową. Temat ten został przedstawiony w aspekcie osób dorosłych, jak i dzieci. Zwracam też uwagę na publikowane, ciekawe prace przedstawiane na konferencji 21.04.2018 r. pt.: „Nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych”. Temat jak zwykle ważny, ciekawy, przydatny w codziennej praktyce. Nasze czasopismo ma przyjemność poinformować Państwa o marcowej konferencji studenckiej na temat żywienia w chorobach autoimmunizacyjnych w odniesieniu do ich patofizjologii i evidence-based nutrition. Poruszenie tego tematu przez naszych młodszych kolegów napełniania optymizmem. Widzimy, że rośnie nowe pokolenie, które będzie kontynuować problematykę postępowania żywieniowego. Serdecznie zapraszam do lektury opublikowanego zeszytu Postępów Żywienia Klinicznego, wierząc, że zamieszczone w nim artykuły będą dla Państwa ciekawe i inspirujące.

 

Warszawa, marzec 2018
dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Redaktor Naczelny

 

Spis treści

Artykuły oryginalne
Original articles

Ocena bezpieczeństwa mieszanin do żywienia pozajelitowego dla pacjentów z chorobami nowotworowymi
Safety assessment of parenteral nutrition admixtures for oncological patients
Magdalena Piętka, Witold Brniak, Stanisław Kłek, Dorota Wątróbska-Świetlikowska

Zjawisko SSS (sytości sensoryczno specyficznej) i możliwość wykorzystania jej w leczeniu zaburzeń odżywiania
The SSS (Sensory-Specific Satiety) Phenomenon and its Application in the Eating Disorders Treatment
Magdalena Skotnicka, Joanna Łukasiewicz

Artykuły poglądowe
Review articles

Rola czynników żywieniowych w prewencji i leczeniu przewlekłego limfocytowego zapalenia tarczycy
The role of dietary factors in the prevention and treatment of chronic lymphocytic thyroiditis
Paulina Konrad, Aleksandra Błońska

Edukacja żywieniowa pacjentów z cukrzycą.
Nutrition education of diabetic patients.
Aleksandra Śliwińska, Sylwia Małgorzewicz

Zasadność stosowania diety bezglutenowej w chorobie Hashimoto: stanowisko Grupy Ekspertów Sekcji Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)
The validity of gluten-free diet in Hashimoto’s thyroiditis: statement of the Expert Committee of the Section of Medical Dietetics of the Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism (POLSPEN)
Dorota Szostak-Węgierek, Tomasz Bednarczuk, Wioleta Respondek, Iwona Traczyk, Bożena Cukrowska, Lucyna Ostrowska, Dariusz Włodarek,Anna Jeznach-Steinhagen, Joanna Bierła, Ewa Lange, Danuta Gajewska

Streszczenia wystąpień uczestników XX Zjazdu i XXXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Zamówienie podręcznika: Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zamówienie podręcznika: Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów

Zamówienie podręcznika: Praktyczny Przewodnik Po ONS oral nutrition support